E-health nieuwe kans voor investeerders in de gezondheidszorg en biotech

Digitalisering zal toenemen wat meer efficiëntie zal opleveren tussen producent en dienstverlener/patiënt.

De COVID-19 pandemie heeft de biotechnologie en gezondheidssector onder grote druk gezet. De sector leverde uiteindelijk op grote schaal vaccins en medische hulpmiddelen in de strijd om levens te redden. Om dat te realiseren kwamen nieuwe samenwerkingen tot stand, werd nieuwe regelgeving ingevoerd, werden bedrijfsmodellen omgegooid en werd op de flexibiliteit van personeel een groot beroep gedaan. Nu deze stormachtige periode hopelijk achter de rug is kunnen we de blik weer op de toekomst richten.  

Simmons & Simmons heeft onderzoek laten uitvoeren om kansen en uitdagingen in kaart te brengen onder bijna 2000 seniorjuristen en bestuurders in achttien landen in de gezondheidszorg en biotechnologie. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven lessen hebben getrokken uit de afgelopen twee jaar en deze meenemen om nog meer succes te bereiken.  

Digitalisering zal toenemen wat meer efficiëntie zal opleveren tussen producent en dienstverlener/patiënt. E-health wordt als de belangrijkste groeifactor gezien, die de volgende generatie gezondheidsdiensten voor patiënten zal vergemakkelijken. Toegang tot en het gebruik van big data kunnen worden aangewend om de risico's verbonden aan het ontwikkelen van nieuwe producten te verkleinen en de ontwikkeltijd daarvan te verkorten. Daarnaast kan AI meer en meer worden toegepast om betere productkandidaten te identificeren.  

Samenwerking tussen bedrijven wordt als positief gewaardeerd, wat zowel de sector zelf als onze samenleving als geheel uiteindelijk ten goede komt. Deze vooruitgang in de sector zullen extra investeringen hierin waarschijnlijk aanwakkeren. Maar er is ook een aantal belemmeringen. Er ligt een grote hoeveelheid regelgeving in de weg. Van wetgeving rondom data en privacy die constant wijzigt tot en met herziening van de EU-richtlijn inzake productaansprakelijkheid en alles wat in het spectrum daartussen ligt.  

De logistieke keten kent ook haar uitdagingen, die door de COVID-19 pandemie alleen maar groter zijn geworden. Stagnatie in de bevoorrading is verder verergerd door de oorlog in Oekraïne. Met name voor kleinere bedrijven heeft dit problemen opgeleverd die ten opzichte van grotere concurrenten niet over een grote logistieke organisatie kunnen beschikken. Druk op tarieven en prijzen is een ander heikel punt. Ondernemingen en instellingen kunnen onder druk komen te staan om betaalbare oplossingen voor toekomstige pandemieën te ontwikkelen. Naarmate de economische problemen groter worden, zullen zij wellicht geheel zelfstandig zonder overheidssteun medicijnen en hulpmiddelen moeten ontwikkelen. 

Ondanks de economische en maatschappelijke problemen zijn respondenten ervan overtuigd dat er diverse en grote kansen in het verschiet liggen.  

Gijs ter Braak is partner Corporate bij Simmons & Simmons 
 

Gerelateerde artikelen