Duurzaamheid en TRACT: Een baanbrekend digitaal platform voor duurzaamheidsmetingen

Laatst gewijzigd: 21 december 2023 16:31
TRACT is de naam van het als joint venture door en voor de voedsel- en landbouwsector opgezette platform.

“Het is fantastisch om zo nauw te hebben samengewerkt met zo’n indrukwekkende groep bedrijven en mensen. En om deel uit te maken van een juridisch team dat heeft geholpen om een precedent te stellen, waardoor deuren kunnen worden geopend voor anderen met vergelijkbare ambities en duurzaamheidsdoelenstellingen.”
– Olaf van Haperen, partner Eversheds Sutherland

Duurzaamheid en ESG (Environmental, Social, Governance) zijn buzz-woorden van deze tijd. Steeds meer mensen denken na over een duurzamer economisch model, met aandacht voor alle betrokkenen, waarin de lange in plaats van de korte termijn bepalend is. We worden ons steeds meer bewust van ecologische grenzen, onder meer in termen van milieuvervuiling, biodiversiteit en klimaatverandering.

Het jaar 2023 markeert een vervolg van het publieke debat over duurzaam ondernemen.

De EU-richtlijn 2022/2464 inzake duurzaamheidsverslaggeving (CSRD), die op 6 januari 2023 in werking is getreden, is een belangrijke stap richting het voorstel voor de due diligence EU-richtlijn (CSDDD). Implementatie en verankering daarvan zijn onderdeel van het debat. Bedrijven zoeken naar manieren om verplichtingen en verantwoordelijkheden op het gebied van duurzaamheid en ESG vorm te geven en binnen hun bedrijfsvoering te integreren en verankeren.

In het bijzonder moest de roep om transparantie van activiteiten in de hele keten het hoofd geboden worden. De voedsel- en landbouwsector heeft daarom zijn krachten gebundeld. Wereldwijd en met positieve verandering in het vizier.

Vier toonaangevende wereldwijd opererende voedsel- en landbouwbedrijven – Archer Daniels Midland, Cargill, Louis Dreyfus en Olam – leverden de initiële financiering en het talent voor het initiatief en zo konden uiteindelijk meer dan 30 bedrijven en non-profitorganisaties werken aan dat wat nu tot stand is gekomen en is aan te merken als unicum: een digitaal platform voor het traceren, meten en rapporteren van duurzaamheidsprestaties in de volledige toeleveringsketens van de voedsel- en landbouwsector over de hele wereld.

TRACT is de naam van het als joint venture door en voor de voedsel- en landbouwsector opgezette platform. TRACT biedt voor het eerst aan gebruikers de mogelijkheid om in één keer methodologieën te vergelijken voor meerdere productcategorieën; het is een eenvoudige, consistente en veilige oplossing voor het rapporteren van traceerbaarheid en duurzaamheidsprestaties in de toeleveringsketens van deze sector.

Omdat TRACT daarmee zorgt voor transparantie in de hele keten, van producent tot en met retailer, zal het voedsel- en landbouwsysteem getransformeerd worden en er een enorme slag gemaakt worden op duurzaamheidsgebied.

Eversheds Sutherland heeft als enige advocatenkantoor ruim twee jaar lang het consortium van vooroplopende bedrijven op duurzaamheidsgebied wereldwijd bijgestaan met betrekking tot alle corporate, commercial, arbeidsrechtelijke en mededingingsrechtelijke elementen van dit zeer complexe, cross-border initiatief.

Het vrijwel compleet Nederlandse Eversheds Sutherland team dat bij TRACT betrokken is, onder leiding van partner Olaf van Haperen, bestaat naast Olaf uit de partners Miriam van Ee, Michel Chatelin en Anique Bitterlich en teamleden Wyn Jones, Eline van Nimwegen, Judith Vieberink, Cornelius Litt, Natalia Toeajeva, Fons Leijten en Bianca Miguel.

Vermeldenswaardig is dat het team bij het helpen lanceren van dit commerciële platform een juridische precedent heeft geschept en een casestudy over hoe duurzaamheidsdoelen kunnen worden bevorderd zonder de mededinging te schaden.

Eversheds Sutherland is partner van de M&A Community

 

Gerelateerde artikelen