Drie factoren die het succes bepalen van elke fusie of overname

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 11:30
Dit jaar zullen we veel overnames en acquisities zien. Uit een EY-onderzoek van eind vorig jaar komt naar voren dat zo’n 52 procent van de organisaties plannen in die richting heeft.

Door Rob Cools, Product Marketing Direcor bij Workday

Gezien de allesoverheersende coronacrisis van nu is het logisch te veronderstellen dat dat percentage inmiddels is toegenomen. Misschien niet eens zozeer als sprong voorwaarts, maar meer als defensieve strategie om met meer volume en slagkracht beter om te kunnen gaan met tegenslagen en omzetstagnatie.

Wat zijn de factoren die bepalen of een fusie en overname succesvol is? In de afgelopen twee jaar heeft Workday Adaptive Insights en Scout RFP verworven. Dat waren intensieve processen, die ons  waardevolle inzichten hebben opgeleverd in de succesfactoren van een integratie van twee organisaties. Drie daarvan zijn wat mij betreft van doorslaggevende betekenis.

1.            Snelle integratie van data en compliance

Een van de grootste uitdagingen bij een overname is de integratie van data. Hoe breng je de gegevens van financiën, human resources, de salarisadministratie en andere operationele zaken van twee verschillende organisaties samen? Hoe zorg je voor de toegankelijkheid van de gegevens in je eigen datastructuur zonder de data-integriteit? Dat kan een lastige klus zijn, zeker als de twee organisaties met verschillende systemen werken en andere businessmodellen hebben. Werkt een van beide partijen met een niet splinternieuw on-premises systeem, dan is de datastructuur meestal erg star en niet aangepast aan de actuele manier van opereren.

Daarbij speelt compliance een belangrijke rol. Niet zelden hebben de twee organisaties met andere standaarden, regels of tijdlijnen te maken voor verslaglegging. Bovendien is het regeltechnisch vaak niet toegestaan om voor het afronden van de overnametransactie al toegang te krijgen tot de data van het overgenomen bedrijf. Dat beperkt dus de mogelijkheden om vroegtijdig te starten met de integratie van systemen en data.

Een van de voordelen van het Workday systeem is de mogelijkheid om snel de data en processen van finance en HR te integreren. Daardoor is er direct inzicht in de gegevens en compliance met het beleid. Dat betekent ook dat het meteen mogelijk is om de prestaties van dat moment af te zetten tegen de doelen uit het fusie- of overnameplan. Wat waren verder de voordelen vanuit overnameperspectief? Bijvoorbeeld dat de medewerkers van Scout RFP, op de dag dat de overname werd afgerond, allemaal live waren op Workday Human Capital Management en dat binnen een maand Scout RFP volledig geïntegreerd was in alle financiële systemen van Workday.

2.            De juiste gegevens op het juiste moment

Realtime inzicht in financiële gegevens is belangrijk. Dat betekent namelijk dat de organisatie snel kan handelen, zowel voor als na de overname. Bij onze overname van Adaptive Insights bijvoorbeeld had ons financiële team continu realtime toegang tot onze kaspositie over de hele wereld. Dat was uiterst nuttig, zowel bij de overwegingen om eventueel investeringen te liquideren vanwege de transactie, als bij het bepalen van het cashmanagement bij de integratie van de twee organisaties.

We hebben een dagelijks ‘treasury-dashboard’ gecreëerd waarin snel te zien is hoeveel liquiditeit we wereldwijd hebben. Daarvoor gebruiken we Workday Prism Analytics om gegevens uit de Workday systemen en uit externe beleggingssoftware te halen. Het is cruciaal bij de overname van een andere organisatie om cash efficiënt in te kunnen zetten en op basis van actuele data en inzichten snel en met vertrouwen beslissingen te nemen.

3.            Cultuur is het allerbelangrijkste

Bij een overname gaat het vaak vooral om financiën en technologie, maar uiteindelijk draait het om de mensen. Een belangrijke succesfactor bij fusies en overnames is dan ook de cultuur. Voor de overname van een bedrijf is het verstandig om te onderzoeken of beide culturen goed bij elkaar aansluiten. Workday zorgt goed voor haar talenten. We willen dat de medewerkers van een overgenomen bedrijf zich ook gewaardeerd en welkom voelen. Bovendien doet de overname en de daaropvolgende integratie ook een groot beroep op de capaciteit en inzet van medewerkers. Neem de tijd om uit te spreken en te laten zien welke waarde je hecht aan wat elk nieuw persoon meeneemt.

Drie factoren bij elke fusie

Elke overname en fusie brengt zijn eigen unieke uitdagingen, struikelblokken en kansen met zich mee. Toch zijn deze drie factoren in elk samenvoegingsproces van groot belang: snelle integratie van de belangrijkste bedrijfsdata, realtime inzicht in beide en gecombineerde organisaties, en het omarmen en samenbrengen van de cultuur. De recente, omvangrijke overnames hebben voor ons de waarde van deze drie succesfactoren nogmaals aangetoond.

Gerelateerde artikelen