DPA versterkt positie in finance & control met acquisitie Fagro

DPA heeft een akkoord bereikt met de aandeelhouders van Fagro Holding B.V. over de acquisitie van 100 procent van de aandelen in Fagro door DPA. Fagro is een adviesbureau voor finance & control specialisten op hbo- en wo-niveau, met 168 professionals in vaste dienst.
Fagro is in 1994 opgericht in Geleen en in 2000 overgenomen door het beursgenoteerde Altran Technologies. Door een management buy-out opereert Fagro sinds 2010 weer volledig zelfstandig. Bij de vestigingen in Arnhem, Eindhoven en Maastricht werken 168 professionals in vaste dienst. 
De activiteiten van Fagro variëren van tijdelijke ondersteuning tot financieel management en directievoering, en vinden vooral in Zuid- en Oost-Nederland plaats. Fagro realiseerde in 2013 een winstgevende omzet van 20 miljoen euro en draagt in 2014 naar verwachting direct bij aan de winst per aandeel van DPA. 
De overname past in de strategie van DPA die zich richt op het versterken van de activiteiten in nichemarkten en het ontwikkelen van onderscheidende kennis en kunde. Het huidige management zal verantwoordelijk blijven voor de succesvolle verdere ontwikkeling van Fagro als onderdeel van DPA.
Kenniscentrum
De voorgenomen overname zorgt voor een substantiële versterking van de positie van DPA in de finance & control-markt. Fagro voegt nieuwe deskundigheid op het gebied van business control, accounting & reporting en corporate governance toe en verbreedt het klantenbestand met gerenommeerde opdrachtgevers. 
Naast commerciële synergie-effecten bij wederzijdse klanten, biedt de overname verdere ontwikkelmogelijkheden voor hoogwaardige finance & control dienstverlening in het Randstedelijke gebied. Een belangrijke component is de Fagro Academy. In samenwerking met universiteiten en hogescholen biedt dit kenniscentrum Fagro professionals een breed opleidingsaanbod, gericht op kennis- en persoonlijke ontwikkeling. Deze opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden van Fagro zijn van toegevoegde waarde voor de mantelovereenkomsten en klantrelaties van DPA.
Overnamesom
De overnamesom bestaat uit een bedrag van 9 miljoen euro in contanten te voldoen op transactiedatum en uit een aan EBITDA-doelstellingen gekoppelde earn-out over 2014, 2015 en 2016 die DPA deels in contanten en deels in aandelen zal voldoen. 
De overnamesom te voldoen op transactiedatum wordt grotendeels gefinancierd uit de opbrengst van een aandelenemissie. Voorts is met Project Holland Fonds (‘PHF’) overeengekomen dat de aan PHF uitstaande schuld, af te lossen op 1 september 2014, slechts ten dele wordt afgelost. Het resterend bedrag van 3,2 miljoen euro zal worden afgelost op 31 december 2014. Voor het overige blijven de voorwaarden ongewijzigd. 
De emissie betreft een onderhandse plaatsing van 4.543.201 nieuwe aandelen in het kapitaal van DPA (9,99 procent van het huidige uitstaande aandelenkapitaal) met een nominale waarde van 0,10 euro per aandeel (de ‘Aangeboden Aandelen’) tegen een vaste uitgifteprijs van 1,65 euro per Aangeboden Aandeel (de ‘Emissie’). De Emissie brengt het totaal aantal uitstaande aandelen in DPA op 50.020.693. De Emissie is volledig gegarandeerd door PHF. DPA en PHF zijn daartoe een underwriting agreement aangegaan. PHF ontvangt hier geen vergoeding voor. De totale bruto-opbrengst van de emissie bedraagt circa 7,5 miljoen euro.
Gerelateerde artikelen