Divisies Imtech Marine en Imtech Nordic verkocht

Vandaag is de surseance van betaling voor Royal Imtech N.V. omgezet in een faillissement bij de Rechtbank Rotterdam.
Paul Peters en Jeroen Princen, de huidige bewindvoerders, zijn aangesteld als curatoren.
 
De divisies Imtech Marine en Imtech Nordic zijn onmiddellijk daarna verkocht. De financiers hebben daartoe een nieuwe besloten vennootschap opgericht. Imtech Nordic zal voor nu onderdeel blijven van de nieuw opgerichte entiteit. Imtech Marine zal worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren PON Holdings en Parcom Capital.
De verkoop zorgt ervoor dat er onmiddellijk weer werkkapitaal beschikbaar is voor deze twee divisies, waarmee de continuïteit van die divisies is gewaarborgd en de werkgelegenheid van circa 7.300 Imtech medewerkers, waarvan circa 1.300 in Nederland, veilig is gesteld. De curatoren beogen eenzelfde continuatie in te richten voor de andere divisies die niet in surseance verkeren. Zij zijn thans in overleg met mogelijke kopers voor de divisies c.q. onderdelen van Traffic & Infra, Imtech Spanje, Imtech België en Imtech UK / Ierland. Ook voor Nederlandse onderdelen van Imtech is inmiddels veel interesse getoond.
 
Jeroen Princen, curator van Royal Imtech N.V.: “Rekening houdend met de complexiteit van de situatie, zijn we tevreden met de vooruitgang die zo kort na de surseance van betaling geboekt is. De banken als materiële eigenaar van de Imtech divisies, hebben onvoorwaardelijke overeenstemming bereikt over de verkoop van deze twee divisies. Wij zijn van mening dat deze stap, in het licht van de huidige omstandigheden en de vereiste urgentie, gunstig is voor alle stakeholders, met inbegrip van klanten, leveranciers en medewerkers van de betreffende Imtech divisies."
Gerelateerde artikelen