Divisie Imtech Traffic &Infra verkocht

Een bericht van de curatoren van Imtech. De onderdelen Imtech Traffic & Infra zijn verkocht aan investeringsmaatschappij Egeria.
De banken hebben met instemming van de curatoren van Royal Imtech N.V. de aandelen in de divisie Imtech Traffic & Infra – exclusief de Belgische activiteiten die onderdeel zijn van deze divisie – verkocht aan RCPT Beheer B.V., waarvan de aandelen worden gehouden door Egeria. 
Hiermee is de werkgelegenheid van 1.965 (waarvan 994 in Nederland) van de in totaal 2.093 medewerkers van deze divisie veilig gesteld. Inclusief de eerdere verkopen van de divisies Imtech Marine en Imtech Nordic zijn hiermee nu circa 9.300 banen veiliggesteld, waarvan circa 2.300 in Nederland.
De drie Nederlandse grootbanken zijn bereid om uit de verkoopopbrengst van de verkopen een bedrag van 500.000 euro beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke IT-ondersteuning binnen de Imtech groep. De leasemaatschappijen zijn bereid gebleken de geleasede voertuigen gedurende de maand augustus aan Imtech ter beschikking te blijven stellen.
ING Bank heeft afgelopen weekend de credit banksaldi op de bankrekeningen bij die bank verrekend en de rekeningen opengesteld. Binnenkomende betalingen kunnen mitsdien weer worden aangewend om hoogst noodzakelijke operationele kosten te voldoen. Rabobank handhaaft de blokkades op de bankrekeningen.
De gerealiseerde transacties hebben grote voordelen voor de handelscrediteuren van Imtech. Door de verkopen van de divisies zijn de betalingen aan handelscrediteuren zeker gesteld. Per verkochte divisie gaat het hierbij om de volgende totaalbedragen aan handelscrediteuren:
– Imtech Traffic & Infra: € 39 miljoen
– Imtech Marine: € 48 miljoen
– Imtech Nordic: € 56 miljoen
Ook de verplichtingen van deze divisies aan andere crediteuren zijn hierdoor voor tientallen miljoenen euro’s veilig gesteld.
Als gevolg van de verkopen van de inmiddels drie divisies is ten voordele van de banken van Imtech voor een bedrag van 120 miljoen euro aan bankgaranties niet in gevaar gekomen omdat opdrachten en projecten uitgevoerd gaan worden onder leiding van nieuwe eigenaren.
De curatoren zijn hoopvol dat in samenwerking met de banken op korte termijn ook verschillende onderdelen van de divisie Imtech  Benelux kunnen worden overdragen aan nieuwe eigenaren.
Naar verwachting zullen Royal Imtech N.V. aandeelhouders niets terugzien van de opbrengsten van de gerealiseerde verkopen en eventuele volgende verkopen van Imtech-onderdelen.
 
(ANP)
Gerelateerde artikelen