Dick Okhuijsen treedt af als CEO van SNS Bank

Dick Okhuijsen is afgetreden als directievoorzitter van SNS Bank, laat de bank weten. Hij wordt opgevolgd door Maurice Oostendorp. De wijzigingen in de directie van SNS Bank gaan vooraf aan het overdragen van de aandelen in SNS Bank N.V. door SNS REAAL aan de Nederlandse Staat.
Daarnaast wordt Jan van Rutte voorzitter van de Raad van Commissarissen van SNS Bank, waarvan hij op dit moment al waarnemend voorzitter is. De aanstellingen van Maurice Oostendorp en Jan van Rutte vinden plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank. 
 
De vertrkoken CEO, Dick Okhuijsen, blijft tot de algemene vergadering van aandeelhouders in het voorjaar van 2016 aan als lid en zal in deze periode mede zorgdragen voor de afwikkeling van de holding. Jan van Rutte blijft tot het moment dat de aandelen van de bank zijn overgedragen aan de Nederlandse Staat waarnemend voorzitter van de RvC van SNS REAAL. De definitieve samenstelling van de RvB en RvC van SNS REAAL wordt bekendgemaakt bij de overdracht van SNS Bank N.V.
In de afgelopen periode is SNS REAAL gesplitst en VIVAT Verzekeringen verkocht. Voor SNS Bank N.V. breekt een nieuwe fase aan. Naast verdere commerciële groei komt het accent te liggen op verzelfstandiging en stakeholdermanagement.
 
“Dick Okhuijsen heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een flexibele, inventieve, deskundige en toegewijde bestuurder”, aldus Jan van Rutte. "Hij heeft intensief leiding gegeven aan de bank die een transitie moest ondergaan na de nationalisatie op 1 februari 2013. In een kort tijdsbestek maakten zo’n duizend collega’s vanuit de holding de overstap naar de bank en werden vele complexe bedrijfsprocessen gesplitst. Dit alles gebeurde zonder dat de dagelijkse dienstverlening aan de groeiende klantenkring van de bank erdoor werd geraakt.” 
 
Gerelateerde artikelen