Outlook Europese schulden- en fusie- en overnamemarkten

Laatst gewijzigd: 05 juni 2024 11:40
Een overzicht van het eerste kwartaal van 2024 en toekomstperspectieven.

DC Advisory heeft zijn nieuwste European Debt Market Monitor uitgebracht, die licht werpt op de belangrijkste trends en dynamiek die de Europese schulden- en fusie- en overnamemarkten vormgeven. Het rapport onthult een aanzienlijke opleving van de activiteit binnen de Europese markt voor broadly syndicated loans (BSL) tijdens het eerste kwartaal van 2024, het drukste kwartaal sinds het tweede kwartaal van 2021.

Heropleving van de Europese BSL-markt
De Europese BSL-markt kende een opmerkelijke heropleving in het eerste kwartaal van 2024, met volumes die stegen tot 29,3 miljard euro. Dit vertegenwoordigt een stijging van tachtig procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023.

Deze stijging kan worden toegeschreven aan de lage fusie- en overnamevolumes in combinatie met de succesvolle fondsenwerving uit collateralized loan obligations (CLO’s), waardoor een klimaat wordt gecreëerd dat bevorderlijk is voor opportunistische herprijzingen van Europese kredietobligaties.

Herfinancieringen en herkapitalisaties domineerden het toneel en waren goed voor 17,4 miljard euro aan institutionele leningen in het eerste kwartaal van 2024, tegen 7,5 miljard euro in het vierde kwartaal van 2023. In het bijzonder betrof 4,2 miljard euro van deze volumes grote leners die vanuit de particuliere sector naar de BSL-markt terugkeerden en profiteerden van gunstiger voorwaarden en lagere schuldenkosten.

Verschuiving naar NAV-financiering
Te midden van hogere rentetarieven en een vertraging in het sluiten van deals, wenden sponsors zich steeds meer tot financiering in de net asset value (NAV). Deze leningen, die doorgaans tegen lagere kosten worden aangeboden dan schulden op bedrijfsniveau, worden gebruikt om de schulden van portefeuillebedrijven af te betalen of om dividenden uit te keren aan investeerders, wat de langere vasthoudperiodes voor activa weerspiegelt.

Mid-market en fusies en overnames
Ondanks de verwachtingen voor een heropleving van de fusie- en overnameactiviteit in 2024 blijven de dealvolumes gematigd. De totale waarde van Europese fusies en overnames in het eerste kwartaal van 2024 daalde met 12,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023 en 26,2 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023.

De verschuiving naar de BSL-markt heeft echter buy-outs en andere fusie- en overnameactiviteiten gestimuleerd, die in het eerste kwartaal goed waren voor 5,2 miljard euro aan institutionele leningvolumes, een stijging van 30,8 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023.

Toekomstperspectief: 2024 en daarna
Door de terugkeer van de BSL-markt wordt verwacht dat particuliere kredietverstrekkers zich opnieuw gaan richten op bedrijven met een EBITDA van minder dan vijftig miljoen euro. Ondanks betere financieringsvoorwaarden vertragen waarderings ‘gaps’ de fusie- en overnameactiviteiten. Sponsors met activa van hoge kwaliteit verlengen de vasthoudperiodes, wat leidt tot een stijging van het aantal schuldverlengingen en overdraagbaarheidsbepalingen. Er wordt ook verwacht dat dividend recaps en continuation vehikels steeds vaker zullen voorkomen naarmate de periodes van vasthouden langer worden.

Hoewel de verbeterde omstandigheden op de schuldenmarkt en het beschikbare aandelenkapitaal naar verwachting de fusie- en overnameactiviteit tegen het einde van 2024 en in 2025 zullen stimuleren, kunnen geopolitieke en electorale onzekerheden, met name de verkiezingen in de VS en het VK, voor uitdagingen zorgen. Een mogelijke verlaging van de basisrente zou de fusie- en overnameactiviteit verder kunnen stimuleren.

Het Nederlandse M&A-marktperspectief
In Nederland blijven de marktomstandigheden onzeker. Hoewel er in 2023 een relatief laag dealvolume was, hangt de hoop op een herstel in 2024 af van overtollige liquiditeit en achterstanden op het gebied van private equity-exits. De rentetarieven en de inflatie blijven hoog, terwijl de bbp-groei in de Benelux stagneert. Ondanks een marginale negatieve bbp-groei in Nederland dit kwartaal zijn de consumentenbestedingen gestegen.

Nu er in Nederland een nieuw overeengekomen regeringscoalitie is, heerst er optimisme over de terugkeer van banken naar de underwriting tafels. Er wordt echter verwacht dat een volledig herstel van de dealvolumes zich zal voortzetten tot 2025 of later, omdat processen waarschijnlijk pas na de zomer van start zullen gaan, en sommige daarvan zullen pas voor het einde van het jaar worden afgerond.

Concluderend: hoewel de Europese schulden- en fusie- en overnamemarkten tekenen van verbetering vertonen, blijven er onzekerheden en structurele uitdagingen bestaan. De verbeterende omstandigheden op de schuldenmarkt, gecombineerd met het toegenomen aandelenkapitaal en potentiële verlagingen van de basisrente, zullen de fusie- en overnameactiviteit tegen het einde van 2024 ondersteunen, maar geopolitieke en electorale factoren kunnen het tempo en de stabiliteit van dit herstel beïnvloeden.

Lees ook: Heeft dealmaking met private equity eindelijk het dieptepunt bereikt?

Gerelateerde artikelen