Daling overnameprijzen in vierde kwartaal 2022 ingezet

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 13:35
De overnameprijzen voor Europese kleine en middelgrote bedrijven namen licht af naar 9,9x EBITDA en zetten hiermee de verwachte daling in.

Europees investeringsfonds Argos Wityu en Epsilon Research publiceerden op 8 februari de Argos Index® mid-market voor het vierde kwartaal van 2022. Deze index meet sinds 2006 de ontwikkeling van de waardering van niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen in de eurozone waarin investeerders de laatste zes maanden een meerderheidsbelang hebben verworven.

De Argos Index® nam in het vierde kwartaal van 2022 licht af naar 9,9x EBITDA. Hiermee dook de index voor het eerst in tweeënhalf jaar (sinds het tweede kwartaal van 2020) onder de 10x EBITDA.

Deze ogenschijnlijke stabiliteit vraagt echter om enige nuancering: 

• De overnameprijzen van de meest recente deals uit de steekproef van de Argos Index®namen af. Dit lag in lijn met de verwachte daling van de waarderingen tegen een achtergrond van hoge rentetarieven, inflatie en geopolitieke zorgen.

• Het prijsverschil tussen de multiples in het hogere mid-marketsegment (dit kwartaal op 12,6x EBITDA), die de markt omhoog stuwen, en de multiples aan de onderkant van het mid-marketsegment (die verder afnamen tot 8,6x EBITDA), nam toe. 

• De prijzen die private-equityfondsen en strategische overnemers betaalden, vlakten licht af.

• De multiples die investeringsfondsen betaalden namen in het vierde kwartaal van 2022 af met twee procent tot 10,5x EBITDA. Tegelijkertijd lag het aantal private-equitydeals het afgelopen kwartaal twaalf procent lager. Dit weerspiegelde de renteverhogingen en selectievere banken.

• De prijzen die strategische overnemers betaalden, daalden eveneens licht en kwamen neer op 9,8x EBITDA. Dit opvallend stabiele niveau sinds het vierde kwartaal van 2021 (ondanks de volatiliteit op de aandelenmarkten) toont aan hoezeer grote ondernemingen belangstelling hadden voor kansen om hun bedrijfsmodel in het licht van alle structurele veranderingen te transformeren. 

• Het percentage transacties met een multiple van meer dan 15x EBITDA bedroeg veertien procent van de geanalyseerde transacties. Dit niveau lag in lijn met de voorgaande kwartalen van 2022 en was gelijk aan het niveau van vóór de coronapandemie. Al deze deals in het vierde kwartaal werden gesloten in de farmaceutische en technologiesector.

• Het percentage transacties met een multiple van minder dan 7x EBITDA was goed voor negentien procent van de geanalyseerde transacties, een toename ten opzichte van de voorgaande kwartalen van 2022.

Fusie- en overnamemarkt in het mid-marketsegment bleef veerkrachtig in 2022
De waarde van de fusie- en overnamemarkt in het mid-marketsegment in de eurozone nam in het vierde kwartaal met 43 procent af, voornamelijk vanwege een afname van 57 procent aan de bovenkant van het mid-marketsegment. Het aantal transacties bleef echter stabiel (net als over heel 2022 genomen). Dit was met name te danken aan kleinere deals. 

De waarde van de fusie- en overnamemarkt in het mid-marketsegment toonde in 2022 aanhoudend meer veerkracht dan de wereldwijde markt voor fusies en overnames. De waarde nam weliswaar af met achttien procent, maar lag historisch gezien nog steeds hoog, terwijl de waarde van de algehele fusie- en overnamemarkt in Europa met 39 procent daalde.
 

Gerelateerde artikelen