Curatoren Big Bazar: twintig partijen interesse in overname

Middels kortingen proberen de curatoren de winkelketen interessant te houden voor een doorstart.

Er heeft zich inmiddels een twintigtal gegadigden gemeld bij de curatoren dat interesse heeft getoond in (de gehele of gedeeltelijke) overname van de onderneming of activa van Big Bazar. Dat schrijven de curatoren van de failliete discountketen op de website van Big Bazar.

De curatoren hebben een biedingsprocedure afgesproken met de gegadigden. Ook hebben de gegadigden informatie gekregen zodat ze een beeld kunnen vormen van de onderneming en de activa van Big Bazar, is te lezen op de website.

De contacten met de gegadigden vinden onder vertrouwelijkheid plaats, zodat de curatoren daarover op dit moment nog geen inhoudelijke mededelingen kunnen doen. De curatoren verwachten hierover over enkele weken meer informatie te kunnen delen. De curatoren hebben contact met de Ondernemingsraad van Big Bazar over de ontwikkelingen in dezen.

Op 26 september verklaarde de rechtbank in Amsterdam de keten na meerdere reddingspogingen failliet. Big Bazar kampte met financiële problemen en ontving steeds meer klachten over onbetaalde rekeningen. De koopjesketen had op het moment van faillissement nog circa 900 werknemers en minder dan 100 winkels. De curatoren hebben gezegd dat zij de resterende vestigingen zoveel mogelijk open willen houden.

Om de winkels interessant te houden voor gegadigden voor een doorstart vinden de curatoren het belangrijk dat de klanten van Big Bazar de winkels blijven vinden. Aangezien het voor de curatoren vanwege het faillissement niet mogelijk is om nieuwe voorraad in te kopen, hebben zij besloten om kortingen te gaan geven op de artikelen in de winkels. Op deze manier gaan de curatoren ervan uit dat de klanten van Big Bazar de weg naar de winkels blijven vinden en de onderneming dus aantrekkelijk blijft voor een doorstart.

Afkoelingsperiode
De rechtbank heeft ex artikel 63a Faillissementswet een afkoelingsperiode van twee maanden afgekondigd, te rekenen vanaf 26 september 2023. Dit brengt mee dat derden (waaronder -bijvoorbeeld- verhuurders, leveranciers, crediteuren) niet zonder de machtiging van de rechter-commissaris kunnen overgaan tot het ontruimen van bedrijfsruimtes of tot opeising van dan wel verhaal kunnen nemen op goederen die zich in de macht van de gefailleerde vennootschap of de curatoren bevinden.

Lees ook: Hoe beschermt Tony’s Chocolonely zijn heilige missie na overname?

Gerelateerde artikelen