Covid19 slingert M&A jaren vooruit

Grote toename fusies en overnames, steeds vaker in de regio.

Regionalisering van overnames, digitalisering van deals, dit soort ontwikkelingen is in een stroomversnelling gekomen door de pandemie. Adviesbureau Bain & Company doet er een boekje over open in het Global M&A Report 2021.

Dat fusies en overnames vorig jaar tot stilstand kwamen door de pandemie, lag in de lijn der verwachtingen. Maar dat M&A in de tweede helft een groeispurt zou krijgen, was allerminst vanzelfsprekend. In de tweede helft van vorig jaar, midden in de pandemie, steeg de dealwaarde met dertig procent. Terwijl in voorgaande crises de markt voor M&A langdurig op een laag pitje bleef staan. 

De groei van fusies en overnames zet dit jaar door, zo schrijft Bain & Company in haar rapport, gebaseerd op onderzoek onder driehonderd M&A-specialisten. Ongeveer de helft van de respondenten verwacht in 2021 meer M&A-activiteiten. Fusies en overnames vormen in toenemende mate een strategische pijler onder het bedrijfsleven. Bain & Company voorspelt dat ze de komende drie jaar voor 45 procent zullen bijdragen aan de groei van bedrijven. Ter vergelijking: de afgelopen drie jaar was M&A goed voor dertig procent groei.

“Dat noodzaakt M&A-specialisten tot aanpassingen”, aldus een toelichting van Andrei Vorobyov, de verantwoordelijk partner voor de M&A-praktijk bij Bain & Company. “Steeds vaker moeten ze gebruikmaken van durfkapitaal, samenwerkingsverbanden, minderheidsbelangen en het digitaliseren van M&A-processen." 

Vorig jaar werd de mediane waarde van concerns wereldwijd veertien keer zoveel waard, gemeten aan de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en aflossingsovereenkomsten. Dat terwijl die waarde in 2019 ook al sterk was toegenomen. 

Deze waardestijging schrijft Bain & Company toe aan snelgroeiende sectoren, zoals technologie, telecommunicatie, digitale media en farmaceutica. Activa piekten tot grote hoogten door stimuleringsmaatregelen van overheden in combinatie met de alsmaar lage rentetarieven, enorme spaartegoeden van huishoudens, een record aan cash bij private equities en kapitaalmarkten die investeerders met open armen ontvingen.  

Tegenover deze enorme financiële middelen stond een krimpend aanbod van geschikte overnamekandidaten. De crisis noodzaakte bedrijven om hun activiteiten zo breed mogelijk te houden. Het volume van afgestoten bedrijfsonderdelen daalde vorig jaar met vijftien procent, de waarde ervan daalde met 21 procent. 

Maar de crisis gaat het aantal desinvesteringen aanjagen, verwacht Bain & Company. Bedrijven zien zich genoodzaakt om hun schaarse middelen te concentreren in markten die hen de beste kansen bieden. Het komende jaar zullen ze steeds meer bedrijfsonderdelen van de hand doen, zo denkt veertig procent van de ondervraagde M&A-specialisten. Vooral in sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie, zoals detailhandel, energie en horeca.

Aan kopers geen gebrek, denkt Bain & Company. Ongeveer 62 procent van de M&A-specialisten denkt dat er grote belangstelling is voor carved-out assets, deelovernames in bedrijfsonderdelen die afgestoten worden. Vooral van private equities, omdat ze dit als een manier zien om te voorkomen dat ze teveel cash op zak houden. 

De vraag betreft vooral de zogenaamde scope-deals, die ondernemingen helpen om snel te groeien in nieuwe markten. Deze ontwikkeling is al jaren gaande. In 2015 waren 41 procent van alle deals van meer dan een miljard dollar scope-deals. Vorig jaar waren die goed voor 56 procent van de deals. Vooral in de sectoren technologie, consumentengoederen en gezondheidszorg. 

De zogenaamde scale-deals (voor schaalvergroting) vinden vooral plaats in sectoren waarvan het businessmodel sterk wordt beïnvloed wordt door de pandemie. Schaalgrootte is belangrijk voor traditionele media en detailhandel in hun concurrentiestrijd met digitale concurrenten. Ook in het bankwezen en de telecommunicatie komen veel scale-deals voor, gestimuleerd door toezichthouders die consolidatie willen bevorderen. 

Deals zullen er steeds vaker anders uitzien, zo voorspelt Bain & Company. Zo nemen regionale en lokale deals toe. Grensoverschrijdende deals nemen af, als gevolg van de afnemende handel tussen VS en China. Daarnaast heeft de coronacrisis het belang laten zien van lokale toeleveringsketens. 

Vorig jaar diende deze ontwikkeling zich al aan. Overnames vanuit Azië in Europa en Noord- en Zuid-Amerika daalden met 29 procent, hoewel de dealwaarde slechts daalde met 2,5 procent. Chinese investeerders staken 93 procent van hun overnamebudget in bedrijven in China. Slechts ongeveer vijf procent ging naar deals in Amerika en Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Dat is elf procent minder dan in 2019 en een kwart minder dan in 2016, het recordjaar van Chinese fusies en overnames in het buitenland. 

Een andere verandering is de digitalisering van de deal. In 2020 voltrokken due diligence, het sluiten van deals en integratie zich vaker online. Voor de M&A-specialisten was dat nog vaak worstelen, aldus de respondenten. Met name de diligence is een knelpunt. Ook omdat ESG (Environment, Social, Governance) een prominente plaats inneemt als criterium voor fusies en overnames. Die vraagt om scherpere target-screening, het ontwikkelen van nieuwe diligence-capaciteit en het aanboren van nieuwe databronnen.

Perspectieven voor sectoren
Vorig jaar beleefden technologie, media en telecommunicatie een sterke stijging van hun marktkapitalisatie. De grootste daling was er voor energie en financiële dienstverlening. 

Consumentengoederen
De dealwaarde onder bedrijven in consumentengoederen kalft al drie tot vijf jaar af. Het is een traditionele sector met weinig vernieuwing en een lage groei. Het aantal deals zal echter toenemen, met name de scope- en capability-deals. Die vormen zestig procent van de fusies en overnames boven de miljard dollar. 

Retail
Door de Covid-19-pandemie ging de retail steeds meer online. Die trend is een aanjager voor fusies en overnames. M&A zal de komende drie jaar bijna zestig procent bijdragen aan de omzetgroei. De afgelopen drie jaar was dat ongeveer 35 procent. Veel deals betreffen supermarkten, waar de digitale vernieuwing zich bij uitstek voltrekt. 

Technologie
M&A in technologie was bijna tot stilstand gekomen, maar brak in de tweede helft van vorig jaar records aan transactievolumes. Ruim acht op de tien deals betreffen scope-deals, veel meer dan in andere sectoren. Investeerders van buiten de sector nemen driekwart van de fusies en overnames voor hun rekening, vijf keer zoveel als tien jaar geleden. 

Media
De sector staat de komende jaren een golf van fusies en overnames te wachten. Media zijn vooral interessant voor investeerders vanwege de videostreaming, die garant staat voor groei. De achterliggende consumentenmarkt is echter beperkt, waardoor ook de groei eindig is. Integratie van mediabedrijven is de grote uitdaging voor de sector. 

Telecommunicatie 
De dealwaarde in de telecommunicatie nam vorig jaar toe met ongeveer vijftig procent. Even was er de vrees dat toezichthouders de consolidatie in de sector teniet zouden doen, maar toch ging het aantal fusies en overnames in de lift. Er is vooral grote belangstelling voor de infrastructuur van de telecom. Die vertegenwoordigt een waarde die drie tot vier keer zo groot is als die van de telecombedrijven zelf. 

Bankwezen
Banken staan aan de vooravond van een nieuwe golf van fusies en overnames. Dat terwijl hun waarde vorig jaar daalde met 35 procent. Ondanks de consolidatie is de bankwereld nog altijd een gefragmenteerde sector. De top vijf van de banken beheert nog niet de helft van de totale deposito's. Toezichthoudende en regelgevende instanties stimuleren consolidatie in het bankwezen. Zo publiceerde de Europese Centrale Bank onlangs richtlijnen voor consolidatie in de banksector. Daarnaast heeft Covid-19 een aantal banken flink verzwakt. Zij vormen een prooi voor de meer robuuste banken. 

Verzekeraars
Verzekeraars concentreren zich op kernactiviteiten en stoten de rest af. Activiteiten die niet tot de kern horen vertegenwoordigden de afgelopen vijf jaar ongeveer zeventig procent van de verzekeringsovereenkomsten met een waarde van meer dan een miljard dollar. Kopers profiteren van deze desinvesteringen om hun marktposities te versterken.

Gerelateerde artikelen