Consolidatieslag in markt voor implementatiepartners gaande

De drang naar schaalgrootte maakt het voor private equity bedrijven interessant om toe te treden.

In het rapport ‘Implementatiepartners: Specialistische kennis veranderen in onderscheidend vermogen’ van Aeternus Corporate Finance, worden de drie belangrijkste trends en ontwikkelingen in de markt van implementatiepartners uiteengezet:

1. Impact van de cloud-transitie op het verdienmodel
De verschuiving naar cloud-oplossingen verandert het verdienmodel van implementatiepartners, omdat softwareleveranciers overstappen van eenmalige licenties naar terugkerende abonnementen.

Nu de cloud versie wordt verkocht op basis van abonnementen, maakt de omzetpiek plaats voor een lagere en meer verspreide marge over periodieke abonnementsvergoedingen. De eventuele bijverkoop van hardware kan hierdoor ook op meerdere momenten plaatsvinden. Tot slot is een cloud oplossing veelal gestandaardiseerd met relatief beperkte mogelijkheden tot maatwerk vergeleken met haar on-premise voorganger.

2. Leveren van toegevoegde waarde anders dan de concurrenten
Door de groei van gestandaardiseerde cloud-oplossingen moeten implementatiepartners zich onderscheiden door zich te specialiseren in bepaalde branches of door hun dienstenportfolio uit te breiden. Dit omvat het bieden van diepgaande kennis van specifieke sectoren en het leveren van aanvullende diensten, zoals data-extractie en klantspecifieke add-ons.

3. Consolidatie aangestuurd door private equity bedrijven
De noodzaak van investeringen in veranderende kennis en competenties drijft veel implementatiepartners naar consolidatie, waarbij kleinere spelers zich aansluiten bij grotere marktspelers. Private equity-bedrijven tonen interesse in deze markt vanwege de mogelijkheden voor schaalvergroting.

Inmiddels zijn zowel nationale als internationale investeringspartijen actief in de sterk consoliderende markt van implementatiepartners. Zo heeft Capital A recentelijk via haar Belgische deelneming ESC een fusie gerealiseerd tussen Microsoftpartner Qexpertise en Exactpartner Advisie. Hiermee ontstaat er een Nederlands fusiebedrijf van ruim 150 specialisten.

In het rapport is een overzicht van recente transacties te vinden.

 

Gerelateerde artikelen