CMS en Allen & Overy adviseren bij overname KPNs Duitse dochteronderneming E-Plus door Telefónica

Op 2 juli 2014 heeft de Europese Commissie onder voorwaarden ingestemd met de fusie van Telefónica Deutschland (O2) en E-Plus. Het betreft een van de grootste fusiecontrolezaken op de Europese markt voor mobiele telecommunicatie in de afgelopen decennia. Het goedkeuringsproces bij de Europese mededingingsautoriteit duurde bijna een jaar.
Telefónica Deutschland Holding AG mag door deze goedkeuring E-Plus van KPN N.V. verwerven voor 5 miljard euro en een aandeel van 20,5% in Telefónica Deutschland. De transactie was niet alleen wegens de procedure bij de Europese Commissie lange tijd onzeker: KPN-grootaandeelhouder América Móvil kondigde in augustus vorig jaar aan een openbaar bod te zullen uitbrengen op KPN, waarbij niet bekend was of América Móvil zou instemmen met de verkoop van E-Plus aan Telefónica. Pas nadat de transactie in oktober 2013 werd goedgekeurd op de bijzondere algemene vergadering van KPN, kon de transactie worden gemeld bij de Europese Commissie.
Een CMS team onder leiding van Oliver Thurn, Martin Kolbinger en Martin Kuhn adviseerde Telefónica Deutschland bij de transactie met KPN. Een team bestaande uit Reinout Slot, Clair Wermers en Marlene Veenman adviseerde Telefónica Deutschland bij het door América Móvil aangekondigde openbaar bod op KPN en de samenhang met de transactie inzake E-Plus.
Een CMS team onder leiding van Michael Bauer, bestaande uit onder meer Roderick Nieuwmeyer en Annemieke Hazelhoff begeleidden Telefónica Deutschland bij het verkrijgen van de mededingingsrechtelijke goedkeuring voor de transactie bij de Europese Commissie.

Allen & Overy adviseert KPN bij verkrijging EC goedkeuring voor verkoop E-Plus
De Europese Commissie heeft vandaag onder voorwaarden groen licht gegeven voor de verkoop door KPN van E-Plus aan Telefónica Deutschland. De goedkeuring van de fusie volgde na een diepgaand onderzoek dat tien maanden duurde. De beslissing wordt beschouwd als een belangrijk precedent voor verdere consolidatie in de Europese mobiele telecommunicatiesector. De transactie kan niet worden afgerond voordat Telefónica Deutschland aan de voorwaarden voor goedkeuring heeft voldaan. Die voorwaarden hebben onder meer betrekking op het sluiten van toegangsovereenkomsten met derden waarmee de nieuwe entiteit ten minste 20% van haar netwerkcapaciteit ter beschikking stelt. 
Rol Allen & Overy
Allen & Overy adviseerde KPN en E-Plus gedurende het gehele fusiecontroleproces. 
Allen & Overy partner mededingingsrecht Kees Schillemans: “De goedkeuring van de Europese Commissie volgde na een zeer intensief proces, waarin bijna alle aspecten die denkbaar zijn in complexe fusiezaken aan de orde kwamen. In de mobiele telecommunicatiesector werd reikhalzend uitgekeken naar deze uitkomst op de grootste mobiele telecommunicatiemarkt in Europa. De beslissing wordt door velen gezien als het raamwerk voor de beoordeling van toekomstige fusies tussen aanbieders van mobiele netwerken in Europa. Het was absoluut een voorrecht voor ons om hier aan de zijde van KPN en E-Plus een rol in te spelen.”
Van de zijde van KPN respectievelijk E-Plus waren juristen Jasper Spanbroek, Annemiek van Buren en Dirk Grewe nauw bij het fusiecontroleproces betrokken. 
Het Allen & Overy team werd geleid door Kees Schillemans, partner mededingingsrecht. Andere leden van het team waren Tjarda van der Vijver en Kai Althaus.
Gerelateerde artikelen