Clifford Chance benoemt drie nieuwe partners in Amsterdam

Clifford Chance heeft per 1 mei 25 advocaten tot partner benoemd, waaronder drie in Amsterdam. Mark-Jan Arends, Jurgen van der Meer en Hein Tonnaer zijn vanaf mei partner de Nederlandse afdeling van het internationaal advocatenkantoor
De benoeming van Mark-Jan Arends houdt tevens in dat hij de nieuwe notaris van Clifford Chance Amsterdam is geworden.
 
De 25 benoemingen zijn een afspiegeling van de snel evoluerende markten waarin de nieuwe partners actief zijn. Zo adviseren zij cliënten op het terrein van onder meer corporate governance, risk, antitrust, high yield en financiële regelgeving en dat voor sectoren als energie & grondstoffen, infrastructuur, TMT, gezondheidszorg, vastgoed, transport en financiële dienstverlening, zegt het kantoor in een persbericht. 
 
Bas Boris Visser, managing partner van Clifford Chance in Amsterdam: "Ik ben zeer verheugd met de benoeming van Mark-Jan, Jurgen en Hein. Met deze benoemingen spelen we in op geconstateerde behoeftes bij onze cliënten aan verder gebruik van onze expertise op het gebied van complexe notariële corporate en financieringswerkzaamheden, kapitaalmarkttransacties en -regelgeving en projectfinanciering. Niet alleen waarderen onze cliënten de juridische scherpte van deze drie nieuwe partners, maar zeker ook hun commerciële drive, enthousiasme, en diepgaande kennis van de sectoren waarin hun cliënten opereren.”
 
1. Mark-Jan Arends (34) geeft als notaris leiding aan de notariële praktijk van Clifford Chance Amsterdam en legt zich toe op ondernemingsrecht, corporate finance en aanverwant notarieel recht. Zijn praktijk richt zich op het opzetten van (internationale) overnamestructuren, reorganisaties, joint venture-structuren, grensoverschrijdende transacties, fusies, overnames, aankopen en desinvesteringen van activa en het creëren van zekerheid met betrekking tot (her)financieringen. Arends heeft onder meer een focus op de technologie-, media- en telecomssector en de private equity-sector.
 
2. Jurgen van der Meer (41) is werkzaam binnen Capital Markets en legt zich toe op (internationale) kapitaalmarkttransacties en adviseert over alle aspecten van de regelgeving voor kapitaalmarkten, onder meer voor Nederlandse en internationale zakenbanken. Van der Meers focus ligt onder meer op balansherstructurering en kapitaaluitgiftes voor financiële instellingen, waarbij hij adviseert over de impact van internationale regelgeving als CRD IV, Solvency II, BRRD en de bankenunie. Ook adviseert hij bedrijven op het gebied van alternatieve financieringsbronnen.
 
3. Hein Tonnaer (41) is werkzaam binnen Banking & Finance en legt zich toe op projectfinanciering, asset-based-financiering en exportfinanciering. Tonnaer adviseert onder meer banken, kredietverstrekkers, energiebedrijven en luchtvaartondernemingen op het terrein van projectmatige en reguliere financieringstransacties. Hij heeft een sterk trackrecord opgebouwd in duurzame energie, met name wat betreft transacties in de windsector. Recente grootschalige projecten waarbij hij als (project) counsel optrad waren bijvoorbeeld het Gemini offshore windpark, het NOP Agrowind windpark en het Nationaal Energiebespaarfonds.
Gerelateerde artikelen