CFRO Maurice Oostendorp wordt directievoorzitter SNS Bank

Dick Okhuijsen treedt per 17 augustus 2015 terug als directievoorzitter van SNS Bank N.V. Hij wordt per deze datum opgevolgd door CFRO Maurice Oostendorp.
Maurice Oostendorp is sinds de nationalisatie (1 februari 2013) lid van de Raad van Bestuur van SNS REAAL. Jan van Rutte (voorzitter Raad van Commissarissen): “Samen met Gerard van Olphen heeft Maurice Oostendorp het bedrijf in ruim twee jaar tijd in rustiger vaarwater gebracht. Daarvoor zijn wij hem zeer erkentelijk. Als CFRO is hij betrokken geweest bij de verzelfstandiging van Propertize, de ontvlechting van SNS REAAL en de verkoop van VIVAT Verzekeringen. De Raad van Commissarissen wenst Maurice Oostendorp veel succes in zijn nieuwe rol bij SNS Bank N.V.”
Gerelateerde artikelen