CFO Jan ten Kate vertrekt bij Amsterdam Commodities (Acomo)

Jan ten Kate RA (52) zal per 1 augustus 2015 zijn functie als CFO van Amsterdam Commodities N.V. (ACOMO) neerleggen.
Ten Kate werd in 2010 CFO en primair verantwoordelijk voor alle financiële zaken van het aan de Amsterdamse Euronext genoteerde handelshuis. 
Dat was in de periode dat de Groep een aantal transformerende overnames (te weten theehandelaar Van Rees, zadenhandelaar Red River Commodities en notenhandelaar King Nuts) deed waardoor de Groep in omvang drie keer zo groot werd. Daardoor werd een aantal binnenlandse en buitenlandse ondernemingen toegevoegd en kreeg de Groep te maken met omvangrijke private en bancaire financieringen.
In een toelichting op zijn besluit zegt hij: “Ik ben dankbaar dat ik de afgelopen vijf jaar mede leiding heb kunnen geven aan de transformatie van de Groep, waaronder het integreren van de nieuwe bedrijven, het mede realiseren van een significante waardecreatie en het creëren van een vernieuwd financieel sterk fundament. Ikzelf ben toe aan een nieuwe uitdaging nu een opvolger verder kan bouwen op die stevige basis.”
“De RvC heeft zijn besluit gerespecteerd”, aldus Bernard Stuivinga, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Acomo. “Jan heeft zijn primaire missie volbracht en we gunnen hem een volgende stap in zijn carrière. We zijn hem zeer erkentelijk voor wat hij heeft neergezet. Hij laat een goed team van financiële experts achter dat binnen de Groep de financiële zaken professioneel invult. Het financiële fundament van Acomo staat als een huis en is, in combinatie met de verruiming van de financieringscapaciteit die hij begin 2014 voor de Groep bewerkstelligde, een zeer solide basis voor verdere groei.”
Wat Ten Kate gaat doen laat hij nog even in het midden. “Ik neem na afronding van de halfjaarcijfers eerst wat afstand. Na de zomer zien we verder.”
Gerelateerde artikelen