CFO Award 2016 uitgereikt aan Jaska de Bakker, CFO Royal HaskoningDHV

Aan het einde van CFO Day 2016, gehouden op woensdag 1 juni in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk, werden twee CFO’s geëerd met een CFO Award. Dit jaar vielen voor het eerst twee vrouwelijke CFO’s in de prijzen, namelijk: Jaska de Bakker (CFO Royal HaskoningDHV) en Els de Groot (CFO Schiphol Group).
– Bekijk hier alle foto's van de CFO Day 2016. 
– Lees hier het verslag van CFO Day 2016 en van de andere CFO Award winnaar Els de Groot
– Bekijk hier de full page felicitatie aan de CFO Awards winnaars in het FD.

Op de vraag wat iemand tot een goede CFO maakt, zijn verschillende antwoorden mogelijk. Vaak is het afhankelijk van de situatie waarin een onderneming zich bevindt. Soms zijn er puinruimers nodig orde op zaken stellen bij in moeilijkheden verkerende ondernemingen. Soms zijn er bouwers nodig die lijnen uitzetten voor een duurzaam toekomstperspectief van de onderneming. Tot slot zijn er de visionairs die samen met de business de onderneming op voorsprong ten opzichte van de concurrentie kunnen brengen. Iedere CFO excelleert op zijn eigen manier en dat maakt de taak van de jury van de CFO Special Achievement Awards 2016 er niet eenvoudiger op. 

 
De Award, een blijk van waarderingen van collega-CFO’s, wordt jaarlijks uitgereikt namens de CFO Community. Samen met de CFO Community en een deskundige jury wordt door CFO Magazine een longlist opgesteld waaruit door de jury de uiteindelijk te onderscheiden CFO’s worden gekozen. Uiteindelijk gaat het bij de Awards om de duidelijk positieve impact die de CFO met zijn handelen heeft gehad op de onderneming en de voorbeeldrol die hij of zij vervult voor peers. Gezocht wordt die CFO die oog heeft voor verandering en verandering op de agenda zet. Kortom er wordt gezocht naar echte game changers.
 
De jury, die dit jaar voor het laatst onder voorzitterschap van Tjero Zomer staat, deze gamechanger gevonden in de persoon van Jaska de Bakker, CFO van Royal HaskoningDHV. Zij heeft, evenals de andere winnaar Els de Groot, CFO Schiphol Group, op haar eigen manier een stempel gedrukt op de cultuurverandering binnen haar onderneming. Zij heeft de finance functie in haar onderneming versterkt waardoor er tijd over is voor een sterke focus op de business.
 
In het juryrapport worden de volgende prestaties van Jaska de Bakker uitgelicht: 
 
Sturen op winstgevendheid 
Jaska de Bakker is het voorbeeld van een CFO die als business partner een cruciale rol speelt in het bepalen van de strategie van de onderneming. Na de fusie tussen Royal Haskoning en DHV, een traject dat zij als CFO doorliep zonder externe adviseurs, zette zij haar stempel op de nieuwe organisatie. In een omgeving waarin vooral wordt gekeken naar spannende en technisch uitdagende projecten en minder naar ?nanciële overwegingen, introduceerde zij een nieuwe zakelijkheid met een sterke focus op kosten en winstgevendheid. Jaska dwong de sterk versnipperde organisatie, die gewend was dat de hele wereld haar werkterrein was, keuzes te maken. De focus die zij heeft aangebracht, heeft ertoe geleid dat de organisatie het aanbieden van het totale dienstenpakket heeft beperkt tot drie landen. Daarnaast wordt een beperkt dienstenpakket aangeboden in die landen waar groei mogelijk is en zijn er speciale diensten met hogere marges die wereldwijd worden aangeboden. Deze door Jaska ingezette strategie begint zijn vruchten af te werpen, de resultaten laten inmiddels een stijgende lijn zien.
 
Diversiteit 
Jaska is tevens een groot voorvechter van meer diversiteit binnen de organisatie. Daarbij richt zij zich niet alleen op diversiteit ten aanzien van geslacht maar ook ten aanzien van culturele achtergrond en nationaliteit. Zij heeft daartoe het benoemingenbeleid bij het advies- en ingenieursbureau op de schop genomen. Er wordt nu meer aandacht besteed aan management- en talent-development in de diverse landen waardoor het multinationale karakter van de organisatie wordt versterkt.
 
Zichtbaarheid 
Naast de CEO is Jaska als CFO voor de onderneming op internationale en bilaterale high level handelsbijeenkomsten, het gezicht naar de buitenwereld. Daarnaast treedt zij regelmatig naar buiten in de media over Royal Haskoning DHV en over onderwerpen als diversiteit en leiderschap. Als lid van de Raad van Advies van de CFO Community is Jaska altijd bereid haar input te geven en haar analytische blik en kennis te delen met collega-CFO’s.
 
Brede rol 
Jaska heeft haar rol van CFO uitgebreid met taken die buiten het gebruikelijke veld van de CFO liggen waardoor ook andere stafdiensten aan haar rapporteren. Jaska heeft ook een tijdje de CEO-functie op interim basis vervuld en volgens een van de commissarissen heeft zij dat uitstekend gedaan. Daarnaast houdt zij zich bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen door een voorstrekkersrol te vervullen in de Water Challenge, een project waarbij de kennis van de onderneming wordt ingezet om waterproblemen op te lossen. Dit alles kan Jaska doen door de moderne manier waarop ze haar rol invult. Ze heeft een sterke ?nanciële organisatie die achter haar staat, die ze vertrouwen en verantwoordelijkheden heeft durven geven waardoor zij haar focus kan verleggen.
 
Jury 
De jury van de CFO Awards bestaat uit: 
• Tjero Zomer, voormalig CFO en CEO van transavia.com en tegenwoordig toezichthouder en adviseur bij diverse organisaties. Tjero Zomer legt dit jaar het voorzitterschap van de jury, dat hij sinds 2010 vervult, neer. 
• Petri Hofsté, commissaris bij een aantal vennootschappen waaronder Achmea, KasBank, Fugro, BNG Bank en bestuurder Nyenrode Foundation. 
• Renier Vree, CFO van Arcadis en winnaar van de Special Achievement Award 2015
• Bert Groenewegen, CFO van NS, voormalig CFO van Ziggo en winnaar van de Special Achievement Award 2013 
• Leendert van Reeuwijk, CFO van Vlisco, voormalig CFO Van Gamma Holding en winnaar van de Special Achievement Award 2013 
 
Om het proces transparant te laten verlopen en om iedere schijn van partijdigheid tegen te gaan, onthouden leden van de jury zich van stemming als zij op enigerlei wijze een professionele betrokkenheid hebben bij de onderneming van de betreffende kandidaat. 
 
De criteria van de CFO Award zijn:
 • De CFO Award moet worden toegekend aan een CFO die gehonoreerd wordt voor een Special Achievement die hij of zij heeft bereikt en die een voorbeeldfunctie vervuld voor de CFO Community. 
• CFO moet actie hebben gedaan die zijn uitgemond in een Special Achievement. 
• CFO moet een wezenlijk aandeel hebben gehad in het behalen van de achievement. 
• CFO moet een rolmodel zijn voor zijn of haar peers en herkenbaar zijn in de community en een duidelijke visie hebben op het vakgebied.
 
_________________________________________________________________________    
Interessant voor u als Executive Financial:  
 
1. Bent u volgend jaar ook bij CFO Day?

Wilt u aanwezig zijn bij CFO Day op 1 juni 2017? 

Noteer deze datum alvast in uw agenda. Wij hopen u volgend jaar te verwelkomen. Lees meer op CFODay.nl. Wilt u als partner betrokken zijn bij CFO Day 2017? Neem dan contact op met Tim Bosman via 020 6390008 of tbosman@alexvangroningen.nl.   

 
2. Sluit u aan bij de CFO Association
Wilt u volgend jaar ook aanwezig zijn bij CFO Day en bij de vele andere inspirerende bijeenkomsten voor CFO's en FD's? Treed dan toe tot de CFO Association, dé exclusieve community van CFO’s en FD’s in

Nederland.

 Als lid bent u welkom tijdens de exclusieve CFO Fora en de congressen Finance Transformation en CFO Day. Topevenementen vol inspiratie, interactie, knowhow, hoog niveau aan hospitality en netwerken met collega CFO's en FD's. Tevens ontvangt u jaarlijks 4 keer CFO Magazine. Ga voor meer informatie en aanmelden naar CFO.nl

 
3. Interessante opleidingen voor u en uw collega’s: 
– Volg dé Leiderschapstraining voor Financials. Effectief Leiderschap in 4 dagen
– Groei in uw rol als strategisch partner. Volg de vijfdaagse Masterclass Strategisch Financieel Management.
Sybilla Dekker, voormalig commissaris Royal HaskoningDHV: "Waarom Jaska de Bakker de CFO Award 2016 verdient."
Gerelateerde artikelen