‘Capabilities fit’ het belangrijkst bij overnames

Meer dan ooit zijn zogenoemde ‘capabilities’ belangrijk voor het slagen van een overname.

Dat blijkt uit nieuw wereldwijd onderzoek van PwC.

Als er een goede ‘match’ is tussen de koper en de over te nemen partij op het gebied van vaardigheden van de mensen, bedrijfscultuur, aanwezige technologie en processen (‘capabilities fit’), is de kans op meer waardecreatie groter. Voor organisaties die in het post-covidtijdperk op zoek zijn naar groei, is het belangrijk daarmee rekening te houden. De analyse van PwC laat zien dat bij veel grote acquisities nog te vaak de verkeerde uitgangspunten worden gebruikt.

Waardecreatie voor de lange termijn
“De weg naar herstel uit de coronacrisis loopt via het creëren van waarde”, aldus Gert-Jan van der Marel, partner bij PwC en verantwoordelijk voor het thema ‘value creation’. “Door strategische heroriëntatie, digitale transformatie en meer aandacht voor het menselijke potentieel komt de focus te liggen op waardecreatie voor de lange termijn. Fusies en overnames zullen de komende jaren een belangrijke instrument zijn om waardecreatie te versnellen. Maar dan moeten organisaties wel een meer holistische manier van denken over waarde hanteren.”

Meer weerbaarheid
Voor het onderzoek ‘Doing the right deals’ keek PwC naar de vijftig grootste deals met beursgenoteerde kopers in zestien sectoren. Bij deze acquisities heeft het kantoor de kenmerken van de meest succesvolle overnames in kaart gebracht, gemeten aan de hand van het jaarlijkse totaalrendement voor aandeelhouders (total shareholder return of TSR). Daaruit bleek dat een overname vooral waarde creëert als de unieke bedrijfskenmerken (‘capabilities’) van beide partijen elkaar versterken.

Een strategische intentie bij een overname, zoals vaak in aankondigingen van fusies en overnames, wordt genoemd, heeft daarentegen weinig tot geen invloed op waardecreatie. Een goede ‘match’ wordt in mindere mate bepaald door de intentie tot consolidatie, diversificatie of markttoetreding.

Maar de grootste valkuil is de zogeheten ‘limited-fit deal’. Bij een dergelijke overname kijkt de koper nauwelijks naar de unieke bedrijfskenmerken en leidt de transactie bijna nooit tot een verbetering van de bedrijfskenmerken van de koper. Van de onderzochte overnames was 27 procent een ‘limited-fit deal’. Het onderzoek laat zien dat ‘capabilities’-gedreven deals voor een significant hogere TSR zorgen (14,2 procentpunten) versus deze zogeheten ‘limited-fit’ deals.

Gerelateerde artikelen