Brand New Day volledig in handen van ASR

Brand New Day verkoopt haar 50%-belang in Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. (PPI) aan ASR Nederland voor € 70 miljoen. ASR had al een belang van 50% in de PPI en wordt door de aankoop dus volledig eigenaar. 

Brand New Day gaat zich met haar bank volledig richten op de particuliere pensioenmarkt. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om het eigen vermogen van Brand New Day Bank te verstevigen, waardoor de bank de komende 5 jaar hard kan doorgroeien op de pensioenmarkt voor particulieren met haar spaar- en beleggingsrekeningen.  

ASR versterkt met de overname haar positie op de Nederlandse pensioenmarkt en geeft zij invulling aan de ambitie om te groeien als aanbieder van ‘capital light’ pensioenoplossingen. De PPI biedt collectieve pensioenregelingen aan voor bedrijven op basis van een beschikbare premie. 

Houthoff heeft ASR bijgestaan in de onderliggende transacties. Het adviserende Houthoff team bestond uit: Jetty Tukker, Berry van Wijk, Guillette van Grinsven, Willemijn Pieters en Grafton Cederburg.  

Clifford Chance Amsterdam heeft Hartwig geadviseerd bij de vergroting van haar belang in Brand New Day.

De verkoop van het belang in de PPI zal naar verwachting in de eerste helft van 2021 afgerond worden en is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De wijziging van de aandeelhoudersstructuur van Brand New Day zal op hetzelfde moment plaatsvinden en is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de relevante toezichthouders.

Gerelateerde artikelen