Betaalde multiples weer gedaald tot 8,9x EBITDA

De Argos Index® is in het eerste kwartaal van 2024 licht gedaald.

In het kort
• De Argos Index® daalde licht tot 8,9x EBITDA.
• De Argos Index® wordt gedreven door de daling van de door beleggingsfondsen betaalde multiples.
• Er vond in Q1, 2024 een recordaandeel transacties plaats waarbij onder de 7x EBITDA werd betaald.
• M&A-activiteit bleef stabiel in Q1, na een beperkte daling in 2022/2023.

Met 8,9x EBITDA staat de Argos Index® van investeringsfonds Argos Wityu op het laagste niveau sinds 2017, dichtbij het twintigjarig gemiddelde. Zie onderstaande figuur:

De Argos Index® werd dit kwartaal gedreven door de dalende prijzen betaald door beleggingsfondsen (tot 9,1x EBITDA), die geleidelijk convergeren met de prijzen betaald door strategische kopers (stabiel op 8,7x EBITDA).

De neerwaartse druk op de prijzen wordt ook benadrukt door de daling van de multiples in het hogere middensegment (een daling van de EBITDA met 4x sinds het eerste kwartaal van 2023), die convergeren met de lagere mid-market-multiples.

Het aandeel multiples > 15x EBITDA is stabiel op dertien procent van de Argos Index®-steekproef, maar zonder deal > 20x, aangezien Tech & Healthcare-deals slechts dertig procent van de steekproef vertegenwoordigen, een recordlaagte. Bovendien blijven de verkopersprijzen zich aanpassen, met een recordaandeel deals < 7x EBITDA.

De M&A-activiteit op de middenmarkt is dit kwartaal stabiel, in lijn met het lage kwartaalvolume van de afgelopen twee jaar, maar staat in contrast met het herstel van de mondiale M&A-markt.

Terwijl de financiële omstandigheden veranderen, verbergt deze schijnbare stabiliteit tegenstrijdige trends: (i) vertraagde effecten van de ongunstige macro-economische omstandigheden van 2023, met recordhoge rentetarieven, lage groei en geopolitieke risico’s, die nog steeds wegen op zowel de activiteit als de prijzen; (ii) de afnemende onzekerheid over de rentetarieven, nu de inflatie in de eurozone aanzienlijk is gedaald ten opzichte van de piek van 2022, stimuleert een geleidelijk herstel.

In deze context is het middensegment van de fusie- en overnamemarkt opmerkelijk veerkrachtig gebleven, ondersteund door de noodzaak voor PE-fondsen om hun beleggingsportefeuille te vernieuwen en voor bedrijven om hun bedrijfsmodellen aan te passen en te transformeren.

Gerelateerde artikelen