De meeste Nederlandse CEO’s stellen deals niet uit in 2023

Wereldwijd wordt een toename van fusies en overnames verwacht in de tweede helft van 2023 ondanks vertraagde economische groei. Maar liefst 60 procent van de Nederlandse CEO’s geeft aan deals niet uit te stellen in 2023.

Dit blijkt uit PwC’s Global M&A Industry Trends Outlook 2023.

Het aantal M&A transacties in Nederland is vorig jaar gedaald met elf procent, volgend op een recordjaar in 2021. In Nederland nam de totale transactiewaarde licht toe gedreven door een aantal relatief grote transacties. Wereldwijd daalde de transactiewaarde. 

Voor Remco van Daal, Deals leader bij PwC, is de afname in het aantal transacties geen verrassing. “In Nederland zien we nog steeds een goed transactievolume, maar daarbij is wel een verschuiving naar kleinere deals zichtbaar. Het aantal deals blijft boven het vijfjarig gemiddelde. We verwachten dat de deal volumes in 2023 terugkeren naar gemiddelden die we op langere termijn hebben gezien en iets toenemen ten opzichte van 2022.”

Uit PwC’s wereldwijde CEO Survey blijkt dat bijna de helft (45%) van de CEO's in Nederland denkt dat hun bedrijf op de lange termijn niet meer levensvatbaar is als het op de huidige koers doorgaat. CEO’s over de hele wereld realiseren zich dat er de komende tien jaar veranderingen aan hun organisatie moeten worden doorgevoerd. 

“M&A deals zijn een onmisbare schakel in het helpen transformeren van bedrijven”, aldus Van Daal. Met name op gebieden waar bedrijven het zich niet kunnen veroorloven terughoudend te zijn, zoals nieuwe technologie en het aantrekken van nieuw talent en vaardigheden. Daar blijft het momentum voor nieuwe deals komend jaar sterk volgens PwC’s Global M&A Industry Trends Outlook 2023. 

Van Daal: “Bedrijven zijn begrijpelijk voorzichtiger bij deals en investeringen, maar ze moeten balanceren met de noodzaak om groei op langere termijn veilig te stellen. Dit vraagt om investeringen in transformatie om bedrijven toekomstbestendig te maken. Fusies en overnames staan daarbij voorop als strategie om bedrijfsmodellen te helpen groeien en digitaliseren.” 

Volgens het PwC-onderzoek zijn de belangrijkste drijfveren voor deals het moderniseren van operationele capaciteiten in het licht van de digitale transformatie, verschuivende verwachtingen van de consument en net zero doelstellingen. 

ESG en portfolio-optimalisatie leidend in transformatie
Investeerders zoeken naar manieren om Environmental, Social en Governance (ESG) aspecten mee te nemen in het analyseren van deals. Volgens Cornelis Smaal, Private Equity leader bij PwC zijn PE-partijen daarbij koplopers. “Ze identificeren en handelen als een van de eerste naar veranderingen. Met het toenemende belang van ESG zien we dat de waarde ervan ook steeds meer wordt verwerkt in transacties. Nu de druk van economische tegenwind toeneemt, is het voor bedrijven nog belangrijker om een evenwichtige groei portfolio te hebben. PE-partijen kijken op eenzelfde manier naar hun portefeuilles.” 

Portfolio-optimalisatie is een belangrijk hulpmiddel om bedrijven te herpositioneren, de groei te versterken en duurzame langetermijnresultaten te behalen. 
 

Gerelateerde artikelen