Berichtendienst Telegram wil naar de beurs

Het bedrijf uit Dubai zou gewaardeerd worden op dertig miljard dollar.

De berichtendienst Telegram bereidt een beursgang voor. Volgens oprichter en eigenaar Pavel Durov waarderen investeerders het bedrijf op dertig miljard dollar. Hij zou de voorkeur geven aan een notering in de VS.

De mogelijke beursgang van Telegram werd door Durov gemeld in een interview in de Financial Times. Het platform, dat formeel is gevestigd in Dubai, zou nu 900.000 gebruikers hebben. Drie jaar geleden waren er nog maar vijftig miljoen gebruikers.

Door de groei van het aantal gebruikers is ook de omzet van advertenties en abonnementen gestegen met honderden miljoenen dollars.

Een verkoop van Telegram zit er niet in, stelt Durov. Hij geeft de voorkeur aan een beurgang om het bedrijf zelfstandig te houden.

Telegram heeft ongeveer twee miljard dollar opgehaald met de uitgifte van obligaties. Obligatiehouders kunnen hun vordering omzetten in kapitaal tegen een korting op de introductieprijs als het bedrijf voor eind maart 2026 naar de beurs trekt. Dat wordt gezien als teken dat de beursgang binnen een jaar rond is.

De FT suggereert dat de Russische eigenaar mogelijk wel op argwaan stuit bij de beursgang. Gevreesd wordt voor invloed vanuit het Kremlin op het bedrijf. Ook wordt er gewezen op de vele extremistische en terroristische activiteiten op Telegram.

Gerelateerde artikelen