‘Bedenktijd van 250 dagen bij overnames past in Rijnlandse model’

Een bedenktijd van 250 dagen bij vijandige overnames zorgt voor een ordentelijker proces, egaliseert het speelveld.

Een bedenktijd van 250 dagen past uitstekend in het Rijnlandse model dat we hier kennen. Dat schrijft VNO-NCW in een reactie op het wetsvoorstel over de beursvennootschap waarover de Tweede Kamer zich binnenkort buigt.

Activistische aandeelhouders
Met die wet kan een onderneming die met bijvoorbeeld activistische aandeelhouders geconfronteerd wordt,  een time-out in de vorm van 250 dagen bedenktijd inroepen. “Op deze wijze worden bestuur en de raad van commissarissen van de onderneming in staat gesteld te zorgen voor een zorgvuldige afweging van de belangen van aandeelhouders en andere stakeholders. De time-out  geeft de ruimte om alternatieven te verkennen en zorgvuldig overleg te voeren met aandeelhouders en stakeholders”, aldus VNO-NCW.

Gemakkelijke overnameprooi
Volgens de ondernemingsorganisatie is Nederland gebaat bij een open economie en de aanwezigheid van internationale ondernemingen. Dat betekent ook dat Nederlandse ondernemingen kunnen worden overgenomen en dat gebeurt ook. Het is 'all in the game'. Tegelijkertijd staat dit eerlijke speelveld onder druk door onder meer de kunstmatig lage eurokoers, de America-first-politiek van Donald Trump en de opkomst van bedrijven uit landen die zelf maar moeilijk toegankelijk zijn.

Duurzame Nederlandse (multinationale) bedrijven dreigen hierdoor een te gemakkelijke vijandige overnameprooi te worden.

Lange termijn
De bedenktijd kan zorgen voor meer evenwicht en rust, en een zorgvuldiger proces waarin bestuur en commissarissen de gelegenheid krijgen hun lange-termijndoelstellingen te blijven waarborgen. Zo kunnen zij de regie blijven voeren over een ordelijk proces dat voorkomt dat korte-termijngewin zwaarder weegt dan waarde-creatie op de lange termijn.

Gerelateerde artikelen