Bart Joosen benoemd tot hoogleraar Prudentieel Toezichtrecht

Bart Joosen, of counsel bij advocatenkantoor CMS, is benoemd tot hoogleraar Prudentieel Toezichtrecht aan de UvA. De leerstoel is ingesteld ter verbreding van het aan de faculteit verbonden Centrum voor Financieel Recht.
Mr.dr. E.P.M. (Bart) Joosen is per 26 juli 2013 hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, waaraan hij sinds 2010 als gastdocent verbonden is. Prudentieel toezicht is gericht op het waarborgen van een stabiel financieel stelsel door de naleving te bevorderen van de regels met betrekking tot de soliditeit van de afzonderlijke financiële ondernemingen. 
Joosen gaat onderzoek doen naar de instelling van het Europese Single Supervisory Mechanism (SSM), waarbij de Europese Centrale Bank de rollen van nationale toezichthouders bij het toezicht op Europese banken zal overnemen. Dit wordt ondersteund door een Single Rule Book (waaronder de Basel III implementatie), waarbij de nationale wetgeving wordt overgeheveld naar een uniform Europees wetboek voor de financiële markten in een poging van de Europese wetgever tot maximum harmonisatie van Europese wet- en regelgeving. Samen met de geüniformeerde aanpak van probleembanken is er sprake van een verregaande Europeanisering van het prudentieel toezicht op de financiële sector. Dit gaat voorts gepaard met een voortschrijdende globalisering van het toezicht, waaronder een wereldwijde aanpak van zogenaamde systeemrelevante instellingen.
Joosen is als of counsel verbonden aan de Financial Services groep van CMS Derks Star Busmann. Hij is gespecialiseerd in het toezicht op de financiële markten, Europees toezichtrecht met een dieptespecialisatie in het prudentieel toezicht en staat met name instellingen in de financiële sector bij, zoals banken, (her-)verzekeraars, pensioenfondsen, betaalinstellingen, beleggingsondernemingen en instellingen betrokken bij clearing en settlement in het betalingsverkeer.
Joosen promoveerde in 1998 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift ‘Overdracht van ondernemingen uit faillissement’. Hij is coauteur van ‘Securitisatie’, een monografie in de Bankjuridische reeks van NIBE-SVV, preadviseur van de Vereniging voor Financieel Recht met het in het najaar van 2013 te verschijnen preadvies ‘De Wft voor en na het Europese Single Rule Book’ en hij publiceert binnenkort het boek ‘Prudentieel toezicht op banken en beleggingsondernemingen’.
Gerelateerde artikelen