ASR koopt twee keer zoveel landbouwgrond

Verzekeraar ASR heeft afgelopen halfjaar meer dan twee keer zoveel landbouwgrond aangekocht, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De vastgoedpoot van het genationaliseerde bedrijf kocht bij elkaar 1846 hectare grond om die vervolgens uit te geven in langjarige pacht en erfpacht. De eerste helft van 2014 ging het nog om 717 hectare.
"Ondernemers in de akkerbouw en melkveehouderij hebben vertrouwen in de toekomst", zei Erik Somsen, directeur landelijk vastgoed bij ASR vastgoed vermogensbeheer, dinsdag. "De al eerder ingezette schaalvergroting in de melkveehouderij en akkerbouw zet verder door. Daardoor ontstaat in de markt een grotere vraag naar agrarische grond."
Dat ASR het aantal grondfinancieringen op basis van pacht en erfpacht sterk ziet toenemen, komt volgens de verzekeraar ook doordat banken op dit moment nog terughoudend zijn met het verstrekken van krediet.
ASR belegt al meer dan 125 jaar in landelijk onroerend goed. Met een portefeuille van ongeveer 33.000 hectare grond is ASR de grootste private grondeigenaar van Nederland. De grond wordt in de meeste gevallen gebruikt voor land- en tuinbouw.
De verzekeraar voorziet voor de komende jaren een verdere groei van zijn portefeuille landelijk vastgoed. De grotere vraag naar agrarische grond zorgt ook voor een stijging van de prijs. In het eerste kwartaal lag de prijs voor een hectare door de bank genomen 3,5 procent hoger dan het gemiddelde over heel vorig jaar. Vooral de prijs van grasland is sterk opgelopen.
 
(ANP)
 
Gerelateerde artikelen