Nieuw fonds wil ‘duurzame kampioenen’ maken van deelnemingen

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 13:29
"MKB wil verduurzamen maar weet niet altijd hoe", zeggen Richard Reis en Jack Azoulay van Argos Wityu.

Onlangs introduceerde het investeringsfonds Argos Wityu een Europees buy-out klimaatfonds voor MKB-bedrijven. Het is een van de eerste fondsen die wil afdwingen dat bedrijven de emissiereductiedoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs nastreven. "Dit is de toekomst", zeggen Richard Reis en Jack Azoulay van Argos Wityu.

Een nieuw soort fonds? Ach, wat heet, reageert Richard Reis, partner Argos Wityu, mede-verantwoordelijk voor de activiteiten in de Benelux, op de vraag wat er nieuw is aan het eind september gelanceerde buy-out fonds van Argos Wityu.  

Dit klimaatfonds – alweer het negende dat Argos Wityu in ruim 30 jaar heeft opgezet – richt zich op de 'transformatie' van bedrijven, zegt Reis. Argos Wityu is een pan-Europese investeringsmaatschappij met ruim 1,4 miljard euro in beheer, 90 transacties achter de rug en met belangen in bedrijven over heel Europa, waaronder in het Nederlandse Schenk Transport. En: “Argos Wityu streeft altijd naar meerderheidsdeelnemingen – omdat het een actieve rol wil spelen in het bedrijfsbeleid. En het zet van oudsher in op buy-outs, en buy ins – aangezien die het vaakst tot een geslaagde transformatie leiden. Zo ook met dit fonds”, aldus Reis. “Dat is dus niet nieuw.”
 

“Argos Wityu zet van oudsher in op buy-outs, en buy ins – aangezien die het vaakst tot een geslaagde transformatie leiden.”
–    Richard Reis

Wel nieuw is dat het een artikel 9-fonds is volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de Europese Unie. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een pakket regels dat fondsen verplicht om informatie te geven over de risico's omtrent de impact die ze hebben op mens en maatschappij, waarbij specifiek wordt gekeken naar doelen op het gebied van milieu, sociaal beleid en goed bestuur. 

Kortom: het fonds moet aan de allerhoogste eisen voldoen, hogere eisen dan gelden voor de overige fondsen van Argos Wityu, die ook al een rekening houden met ESG-kwesties in hun beleggingsstrategie. Het fonds is ook één van de slechts twintig fondsen die werken met de zogeheten Science Based Targets, wat inhoudt dat het voor zichzelf een ‘koolstofbudget’ heeft opgesteld dat in overeenstemming is met het Klimaatakkoord van Parijs.

CO2-compensatie op kosten fondsmanager
Bijzonder aan dit fonds is dat het investeringen wil aanwenden om de broeikasgasemissies van MKB-ondernemingen (100 tot 1.000 werknemers, waarde tussen de 20 en 100 miljoen euro) in portefeuille te verminderen, en wel met zeker 7,5 procent per jaar. Dat het Argos Wityu ernst is, blijkt wel uit de beloning van de fondsmanagers. Als die target van 7,5 procent niet wordt gehaald, verdienen zij minder. Dat geld – een kwart van hun 'carried interest' is gekoppeld aan deze doelstelling – wordt dan in gereserveerd voor CO2-compensatie. 

Argos Wityu richt zich met dit fonds niet op investeringen in zaken als duurzame energie en elektrische auto's, zegt Jack Azoulay (senior partner Argos Wityu). "Wij gaan ons juist richten op de duurzame transformatie van de bestaande economie. In het koolstofemissieneutrale Europa dat er over 30 jaar moet zijn, zullen we nog steeds moeten eten, en ons huis verwarmen. Met andere woorden, allerlei huis-, tuin- en keukenproducten moeten met zeer lage CO2-uitstoot kunnen worden geproduceerd.”
 

"Wij gaan ons juist richten op de duurzame transformatie van de bestaande economie.”
–    Jack Azoulay

Grote bedrijven zijn de weg naar decarbonisatie al ingeslagen, gaat hij verder. “De kleinere en middelgrote bedrijven zelden. Uit een recent onderzoek van de Europese Commissie bleek dat 72 procent van de Europese MKB-bedrijven geen decarbonisatieplan heeft. Ze voelen zich vaak verloren: het is niet dat ze het niet willen, ze weten gewoon niet weten hoe ze moeten verduurzamen. Wij willen ze daarbij ondersteunen met geld en met know how.”

Eigen analysemethode
Azoulay is afkomstig van het Franse ministerie van Ecologische Transitie, waar hij betrokken was bij het overheidsbeleid op het gebied van energie, huisvesting, vervoer en biodiversiteit. Hij helpt nu Argos met het bouwen van een analysemethode om te bepalen hoe je de CO2-emissies van een bedrijf het makkelijkste tot een minimum kunt beperken. "Met andere woorden, welke bestaande technologieën je tegen een redelijke prijs kunt inzetten als 'hefboom' om de CO2-emissies snel met een factor twee of drie te kunnen terugdringen." 

Deze 'tool' wil hij nu ook gebruiken voor de bedrijven in de portefeuille van het nieuwe fonds van Argos Wityu. "We zouden onze analysemethode bijvoorbeeld kunnen gebruiken bij een bedrijf in huishoudelijke apparaten dat producten aanbiedt aan die behoorlijk duurzaam zijn. Alleen is het productieproces dat allerminst: het bedrijf werkt bijvoorbeeld met een oven op kolenstook. Om de CO2-emissies substantieel terug te dringen, moet die oven mogelijk worden vervangen. Dat betekent naar alle waarschijnlijkheid een investering van enkele miljoenen euro's, ongeveer tien procent van de waarde van het bedrijf. Wij zijn daartoe best bereid als we overtuigd zijn dat deze investering het bedrijf een concurrentievoordeel kan opleveren. 

Financieel rendement
Want uiteraard streeft het fonds ook naar een financieel rendement. In dit geval zal de markt in elk geval bereid zijn een hogere prijs te betalen vanwege de verdere verduurzaming van het productieproces van het bedrijf, vermoeden Reis en Azoulay. 

Maar ook als dat niet zo is, kunnen investeringen in reductie van CO2-emissies zichzelf volgens hen terugverdienen. Want ze leiden tot beperking van allerlei risico's. Het risico op reputatieschade, met name, en het risico dat een bedrijf op een gegeven moment niet meer voldoet aan steeds strenger wordende milieuwetten. Ook kan een bedrijf minder kwetsbaar worden voor prijsschommelingen op de markt voor fossiele energie, denkt Azoulay. “In elk geval een bedrijf dat sterk afhankelijk is van kolen, olie of gas.”

"En in de derde plaats lopen bedrijven die zichzelf werkelijk hebben verduurzaamd vooruit op de rest. "Deze 'duurzame kampioenen' hebben de toekomst" en trekken de talenten aan, aldus Azoulay. "Ze zijn klaar voor een koolstofemissie-neutrale wereld, terwijl de rest nog moet volgen. Daardoor zijn ze ook meer waard dan de rest. Een meerwaarde die elke keer tot uitdrukking komt als wij zo'n toekomstbestendig bedrijf verkopen aan nieuwe aandeelhouders. Natuurlijk: we zijn nog maar net begonnen, en dit moet nog blijken. Maar we zijn er vrij zeker van dat we op zo'n premie kunnen rekenen."
 

Gerelateerde artikelen