Alternatieve financiers: van exotisch naar mainstream

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 10:37
In een markt waarin lokale banken traditioneel dominant zijn in de financiering van mid-market Leveraged Buyout (LBO)- transacties, maken zogenoemde debt funds in Nederland inmiddels hun opmars.

Dat blijkt uit een analyse van Deloitte naar de activiteit van alternatieve financiers in Nederland. Deloitte Debt & Capital Advisory monitort sinds eind 2012 de transacties van meer dan 50 debt funds* in Europa en publiceert de resultaten elk kwartaal in de Alternative Lender Deal Tracker. 

In de periode tot en met het derde kwartaal van 2016 zijn in Nederland 40 transacties geregistreerd, waarbij in totaal 17 verschillende debt funds betrokken waren. De activiteit is in het bijzonder in de afgelopen 12 maanden fors toegenomen met 42 procent ten opzichte van vorig jaar.

Nederlandse private-equitypartijen
Waar banken in Nederland traditioneel zeer competitief zijn door gunstige rentes, vormen in hoofdzaak Angelsaksische private-equitypartijen met een pan-Europese investeringsfocus de early adopters van alternatieve financieringsvormen in Nederland. “We zien echter ook dat Nederlandse private-equitypartijen in toenemende mate het onderscheidend vermogen van deze alternatieven inzien”, aldus Alexander Olgers, Head of Debt & Capital Advisory bij Deloitte.

TMT
In Nederland blijken debt funds in het bijzonder actief in de TMT-sector (20 procent van de 40 geregistreerde transacties), terwijl ook business services (15 procent) en de logistieke sector (13 procent) in trek zijn. Bij deze vorm van LBO-financiering blijkt bovendien dat Senior-deals met 38 procent het aantal Unitranche-deals – 31 procent – ontstijgen.


Transacties in Nederland vanaf Q4 2012 t/m Q3 2016 (bron: Deloitte Alternative Lender Deal Tracker Q3 2016)

Momentum
De aantrekkingskracht van alternatieve financiers zoals debt funds en institutionele beleggers groeit, weet ook Olgers. “Het momentum bouwt zich op doordat partijen op zoek naar financiering zich steeds comfortabeler voelen bij het aanboren van alternatieve kapitaalbronnen.” In recente financieringstransacties wordt in toenemende mate een dual-track-proces gehanteerd waarbij zowel bank- als alternatieve financieringsopties worden vergeleken. De toegevoegde waarde van debt funds zit hem voornamelijk in de additionele flexibiliteit die zij kunnen bieden in de vorm van een hogere leverage, ruimere convenanten, additionele financiering voor acquisities, etc.

Kapitaalbron
Ondanks de oprukkende trend van debt funds zal de bank voor veel middelgrote ondernemingen de voornaamste kapitaalverstrekker blijven. De een sluit de ander echter niet uit. De groeiende acceptatie van alternatieve financieringsvormen zorgt voor een interessant alternatief op zowel een stand-alone basis als in combinatie met bankfinanciering, aldus Deloitte in zijn analyse.

Na de explosieve groei van alternatieve financieringen in het Verenigd Koninkrijk, heeft het fenomeen nu dus ook zijn weg naar Nederland gevonden. Dat zal volgens Olgers nog wel voortduren. “In de overnamemarkt bevinden we ons in een sellers-markt. De toenemende concurrentie zorgt ervoor dat tailored financiering zelfs nog belangrijker wordt”, aldus de Deloitte-partner.

*Debt funds zijn investeringsfondsen die het door investeerders (o.a. grotere verzekeraars en pensioenfondsen) ingelegd kapitaal beleggen in vreemd vermogen met als doel rendement te behalen.

Gerelateerde artikelen