Albert Röell wordt bestuursvoorzitter KPMG

Albert Röell, topman van effectendienstverlener Kas Bank, wordt per 1 november de nieuwe bestuursvoorzitter van KPMG. Hij volgt daar Jan Hommen op, die sinds 2014 aan het roer stond van de accountants- en adviesbureau.

De benoeming van Roëll (1959) is reeds ter goedkeuring aan de AFM voorgelegd. Albert Röell is sinds 2005 voorzitter van de Raad van Bestuur van Kas Bank. Daarvoor was hij directeur bij CenE Bankiers in Utrecht. Hij vervulde tussen 1991 en 2002 verschillende managementfuncties bij ING Groep. Voor die tijd was hij consultant bij McKinsey & Company.

In de periode tussen het vertrek van Jan Hommen per 1 oktober en het effectief in dienst treden van Albert Röell op 1 november zal Andrew Cranston, Chief Operating Officer, waarnemen als voorzitter van de Raad van Bestuur.

Samenstelling Raad van Bestuur

Met de benoeming van Albert Röell kondigt KPMG tegelijkertijd de geplande wisseling aan van twee leden van de Raad van Bestuur, die in totaal uit zeven personen bestaat. Deze wisselingen vinden plaats per 1 oktober 2015.
 
Egbert Eeftink (1962) wordt Head of Audit. Hij volgt Marc Hogeboom op die als lead partner voor ING zijn bestuurstaken neerlegt.
 
Rob Kreukniet (1962) is benoemd tot Chief Operating Officer. Hij volgt Andrew Cranston op.

Nadat de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur in dienst is getreden zal Andrew Cranston tot 1 februari 2016 adviseur van de Raad van Bestuur zijn. Per die datum keert hij terug naar KPMG International.

Egbert Eeftink en Rob Kreukniet, beiden registeraccountant, hebben in hun langjarige carrière bij KPMG leidende rollen vervuld in internationale klantrelaties en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Hun nieuwe functie in de Raad van Bestuur zullen zij combineren met een beperkt aantal klantgerelateerde werkzaamheden. Beiden waren niet eerder lid van de Raad van Bestuur van KPMG.

Bernard Wientjes, voorzitter van de Raad van Commissarissen van KPMG: ‘We zijn Jan Hommen dankbaar voor het nemen van de verantwoordelijkheid om KPMG door de moeilijke periode te leiden en voor het creëren van een nieuw toekomstperspectief. Zijn professionele en persoonlijke opoffering dwingen ons respect af. Jan Hommen kan nu het stokje overdragen in de wetenschap dat hij KPMG in rustiger vaarwater heeft gebracht. Met het veranderprogramma true blue heeft hij het fundament gelegd voor het realiseren van onze ambitie om de norm in de sector te zijn. Het stevige en gedetailleerde businessplan voor de komende drie jaar met het nieuwe bestuursmodel en de verbeterde kapitaalstructuur is daarvoor de leidraad.’

Wientjes vervolgt: ‘Met Albert Röell hebben we de ideale opvolger voor Jan Hommen gevonden. Hij heeft brede en langjarige ervaring als bestuursvoorzitter en bewezen ervaring in het leiden van grote transformaties. Daarnaast heeft hij een veelheid van toezichthoudende en bestuurlijke functies vervuld bij organisaties op het snijvlak van publiek en privaat belang. Dat maakt Albert Röell uitermate geschikt om leiding te geven aan de realisatie van het ambitieuze businessplan en het verder opbouwen van het maatschappelijk vertrouwen in KPMG.’

Albert Röell zegt over zijn benoeming: ‘Leidinggeven aan de ambitie van KPMG om de norm in de sector te zijn beschouw ik als een eervolle uitdaging. De bijna 100-jarige historie, de kracht van het merk, het geweldige team van toegewijde professionals en het fundament dat Jan Hommen heeft gelegd: daarop kunnen we een nieuwe, succesvolle toekomst bouwen. Daar ga ik me de komende jaren volledig voor inzetten, samen met mijn collega’s in de Raad van Bestuur, partners en werknemers van KPMG.’

 

Gerelateerde artikelen