Agrarische coöperaties bereiden fusie voor

Naderende fusie met Vitelia wordt de vierde deal van ABZ Diervoeding.

De coöperatieve veevoerbedrijven Vitelia en ABZ Diervoeding gaan een strategische samenwerking aan. Daarmee hopen ze beter in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. Het uiteindelijke doel is om samen te gaan. Gezamenlijk produceren beide coöperaties ruim 1.325.000 ton mengvoeders. Samen hebben ze een landelijke dekking.

Voor ABZ wordt een fusie met Vitelia niet de eerste samensmelting. Twee jaar geleden fuseerden ABZ Diervoeding, De Samenwerking en Bosgoed Diervoeders tot ABZ Diervoeding. Afgelopen voorjaar kwam daar de fusie bij met De Valk Wekerom.

Volgens beide coöperaties maakt de samenwerking het mogelijk om een nog uitgebreider assortiment plus bijbehorend advies aan te kunnen bieden, waarbij gezamenlijk alle processen op elkaar worden afgestemd. Wanneer de fusie gestalte krijgt is niet bekendgemaakt.

Gerelateerde artikelen