Aegon rondt verkoop Canadese activiteiten af

Aegon heeft de verkoop van zijn Canadese levensverzekeringsactiviteiten aan Wilton Re afgerond na toestemming van de toezichthouders.
De verkoop van Aegon’s Canadese levensverzekeringsactiviteiten aan Wilton Re voor 417 miljoen euro werd op 16 oktober 2014 aangekondigd. De transactie resulteert in een boekverlies van ongeveer 0,8 miljard euro, dat in het derde kwartaal van 2015 zal worden genomen. Aegon zal met de verkoopopbrengst de aflossing van de in december 2015 aflopende senior obligatie (USD 500 miljoen; 4,625%) financieren.
Door de opbrengst én door het niet herfinancieren van de obligatie zal het rendement op het eigen vermogen van Aegon met ongeveer 40 basispunten verbeteren, terwijl het netto onderliggend resultaat met minder dan 1% daalt. Bovendien zal de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen op pro forma basis met circa 40 basispunten verbeteren. De rentedekkingsratio verbetert met 0,5 keer.
 
Gerelateerde artikelen