Aegon koopt pensioenadministratie-unit van Mercer in de VS

Aegon-dochter Transamerica heeft overeenstemming bereikt met Mercer om het bedrijfsonderdeel dat de administratie verzorgt van pensioenen op basis van beschikbare premie over te nemen. Na afronding van de transactie is Transamerica één van de top-tien administratiebedrijven voor beschikbare premieregelingen gemeten naar aantallen deelnemers en geadministreerd vermogen.

Het aantal deelnemers in pensioenregelingen dat door Transamerica wordt beheerd, neemt door de transactie met 917.000 toe tot ongeveer 5 miljoen. Het vermogen dat Transamerica administreert, stijgt met 71 miljard dollar naar 216 miljard dollar.

Verder wordt Transamerica voorkeursleverancier van beschikbare premie pensioenregelingen voor klanten van Mercer. De transactie zal waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2015 worden afgesloten, onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder.

De deal heeft naar verwachting geen materieel positief effect op de winst van Aegon in 2016.

Gerelateerde artikelen