Accell verkoopt Tenturi Fitness

Accell Group maakt vanochtend bekend dat met investeerders overeenstemming is bereikt over de verkoop van de fitnessactiviteiten die zijn ondergebracht in Tenturi Fitness. De verwachting is dat de transactie een beperkt effect zal hebben op het resultaat van Accell Group over 2014.
René Takens, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group zegt in een persverklaring: “In de afgelopen jaren hebben we de fitnessorganisatie voortdurend aangepast aan de nog steeds uitdagende marktomstandigheden voor deze specifieke producten, waarbij het benodigde werkkapitaal flink is gereduceerd. Daarmee is uiteindelijk de basis gecreëerd voor een overdracht van de activiteiten aan investeerders. Voor Accell Group waren de fitnessactiviteiten te kleinschalig geworden om onderdeel te laten blijven van de groep. Het is dan ook een goede zaak dat er nu investeerders bereid zijn de verkoop van fitnessapparatuur over te nemen en dat de transactie een beperkte invloed zal hebben op de resultaten van Accell Group.” 
 
Tunturi Fitness BV ontwikkelt en levert fitnessapparaten en accessoires voor thuisgebruik. De productie ligt bij derden. Het merk staat bekend om haar kenmerkende Scandinavische ontwerp en innovatieve technische mogelijkheden. 
 
De activiteiten zullen zelfstandig worden voortgezet op de huidige locatie in Almere waar de onderneming is gevestigd. De apparaten worden geleverd aan dealers in Nederland, België en Duitsland en aan distributeurs in 30 landen. Een van deze distributeurs is Tunturi Hellberg Oy, een dochterbedrijf van Accell Group in Finland. Tunturi Hellberg Oy zal distributeur voor Scandinavië blijven van de nieuwe onderneming, Tunturi New Fitness BV. 
 
Accell Group heeft de afgelopen jaren verschillende opties opengehouden voor de relatief kleinschalige fitnessactiviteiten. Waar mogelijk is de organisatie aangepast en zijn de kosten in lijn gebracht met de dalende omzetten. De verzelfstandiging van Tunturi Fitness, dat onder de nieuwe naam Tunturi New Fitness BV zal verdergaan, biedt nieuwe mogelijkheden voor de onderneming. 
 
De overdracht van activa en personeel van Tunturi Fitness BV aan de overnemende partij zal naar verwachting per 1 augustus 2014 plaatsvinden. Bij de overdracht van de activiteiten worden een aantal operationele verplichtingen afgekocht. Daar het zwaartepunt van de omzet bij fitness in het tweede halfjaar ligt, zal Accell Group voorts een positieve bijdrage in het operationeel resultaat missen. Het effect op het operationele resultaat van Accell Group en de afkoop van verplichtingen zullen samen naar verwachting niet meer bedragen dan € 1 miljoen. Daar staat tegenover dat de transactie een positief effect zal hebben op de kasstroom van Accell Group. De fitness omzet bedroeg in 2013 ca € 18 miljoen. Tunturi Fitness BV heeft 32 medewerkers. 
 
Vrijdag 25 juli 2014 zal Accell Group de resultaten bekendmaken van het eerste halfjaar van 2014.
 
Bron: Accell Group 
Gerelateerde artikelen