Aantal fusiemeldingen in 2023 gedaald

In 2023 zijn 813 fusies en overnames gemeld bij de Sociaal-Economische Raad (SER).

Dat is een daling met 6,4 procent ten opzichte van 2022 (869), meldt de SER. Sinds 2021 is dit het tweede jaar achter elkaar dat het aantal fusiemeldingen is gedaald. De meeste meldingen hadden betrekking op de dienstensector (312), industrie en bouw (174) en handel (132). Uit de not for profit-sector kwamen 115 fusiemeldingen.

In 2023 zijn drie geschillen uit 2022 afgehandeld en vier geschillen ontvangen over naleving van de Fusiegedragsregels. Deze geschillen zijn als volgt afgehandeld: één via hoorzitting en uitspraak in 2023, vijf via intrekking in 2023 (waarvan één na een hoorzitting) en één via een hoorzitting in 2023 (uitspraak begin 2024).

Fusiegedragsregels
De SER heeft Fusiegedragsregels opgesteld om de belangen van werknemers bij een voorgenomen fusie of overname te beschermen. Op basis van de Fusiegedragsregels moeten ondernemingen fusie- of overnameplannen tijdig melden aan de betrokken vakbonden en de SER.

Dit moet op een zodanig moment gebeuren dat de vakbonden nog wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op het tot stand komen van de fusie of overname en de uitvoering daarvan. De vakbonden moeten hun oordeel mee kunnen geven aan de ondernemingsraad, die het oordeel dan bij zijn advies aan de ondernemer kan betrekken. De Fusiegedragsregels gelden voor het bedrijfsleven, de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep.

Gerelateerde artikelen