7 tips voor succesvol stakeholdermanagement bij M&A

De focus op cijfers van organisaties is de afgelopen jaren sterk verscherpt. Toezichthouders, medewerkers en het publiek leggen het financiƫle beleid van organisaties steeds vaker onder een vergrootglas. Dat geldt in het bijzonder bij fusies en overnames. Stakeholdermanagement vormt de basis van elke succesvolle transactie.

Het lijkt een tegenstelling; enerzijds wordt van u als financieel bestuurder een sterke interne focus verlangd, anderzijds wordt u in toenemende mate verplicht uw beleid naar externe partijen te kunnen onderbouwen. Dit maakt het metier van cfo er niet gemakkelijker op. Want niet iedereen presteert in de spotlights even goed als achter het eigen bureau. En niet altijd is bekend hoe verstrekkend de gevolgen van strategische besluiten kunnen zijn.

Om bij alle groepen stakeholders vertrouwen te kunnen wekken is het van belang u voorafgaand aan beslissingen te verdiepen in de belangen van deze betrokkenen. Daardoor kunt u uw presentatie en kernboodschappen afstemmen op de toehoorder. Dat is de enige manier om het onmisbare draagvlak onder interne èn externe stakeholders te creëren. En tevens de enige manier om op een geloofwaardige manier zichtbaar te zijn.

Deze zichtbaarheid is niet alleen in tijden van relatieve rust, maar zeker wanneer u in de lead bent van een complexe transactie, een belangrijk aandachtspunt voor de huidige cfo. Wanneer uw organisatie een aan- of verkoop voorbereidt, zijn alle ogen op u gericht. Daarom is het van belang goed voor ogen te hebben wat u op welk moment communiceert. Met welk middel. En vooral aan wie. En welke informatie u geeft in geval een aankondiging voortijdig uitlekt. Want ook dat vormt onderdeel van zorgvuldig stakeholdermanagement.

Zeven tips

1. Inschatting van uw stakeholders
Maak tevoren een inschatting van de houding van uw stakeholders ten opzichte van een transactie. Wordt uw bedrijf in de media al geruime tijd gekenschetst als interessante overnameprooi voor een grotere partij? Houd daar rekening mee bij de formulering van uw aankondiging. De term ‘fusie’ kan dan erg ongeloofwaardig zijn.
__________________________________________________________________________________
Word lid van de M&A Community
Leden van de M&A Community hebben meer kennis en doen meer deals. Naast uitnodigingen voor 7 jaarlijkse M&A Cafés en de Private Equity Summit ontvangt u M&A Magazine. U heeft gratis toegang tot de unieke M&A Databank & League tables. Word nu lid via MenA.nl.
__________________________________________________________________________________

2. Analyse van belangen
Stel een analyse op van de belangen van elke stakeholder. Waar sommige belangen snel duidelijk zijn (‘klanten wensen continuiteit in de productie’) kunnen andere belangen verrassend zijn. Voor sommige leveranciers kan een transactie het moment zijn om de overeengekomen SLA’s ter discussie te stellen.
En stelt u zich tevoren ook in op managers die niet in staat zijn hun teams door deze onzekere tijd te begeleiden.

3. Eenduidige verhaallijn
Maak een eenduidig verhaal dat aansluit op het kennisniveau van het publiek.
Hoeveel juristen, fiscalisten en andere inhoudelijke zwaargewichten ook betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van een transactie, uiteindelijk ‘koopt’ uw publiek alleen een begrijpelijk verhaal. Wat gaat er gebeuren, waarom, waartoe en vooral: wat zijn daarvan de gevolgen?

####

4. Toon de emotie
Pas als u daadwerkelijk contact zoekt, u zich in een medewerker, aandeelhouder, klant durft te verdiepen, krijgt u een gezicht.  Na de wens om een bedrijfsonderdeel af te stoten om zo te kunnen focussen op uw core business, komt de actie. Na het verlangen marktaandeel te veroveren en de grootste op uw terrein te worden, volgen de verkennende gesprekken met mogelijke kandidaten. Pure emotie! Laat dat zien en u wint aan geloofwaardigheid.

5. Persoonlijke PR
Zorg voor uw persoonlijke PR. Niet iedereen heeft het charisma van een groot politiek leider, maar sympathie opwekken is te leren. Er wordt de laatste tijd regelmatig over bericht: er komt meer en meer aandacht voor de zachte kant va transacties. Als gevolg daarvan zal er ook meer focus komen op de achtergronden van een aan- of verkoop en op uw beweegredenen als cfo. Zorg dat u bent voorbereid op lastige vragen, ook als deze niet-financieel van aard zijn. Een mediatraining kan wonderen doen voor uw presentatie. 

6. Formuleren van noodscenario’s
Wanneer u achter de schermen werkt aan een complexe aan- of verkoop, is communicatie het laatste waaraan u denkt. Toch is het essentieel voorbereid te zijn op ‘lekken’. Door de meest waarschijnlijke noodscenario’s te formuleren en de bijbehorende berichten gereed te hebben liggen,  verkleint u de kans op reputatieschade in geval informatie voortijdig naar buiten komt. Het vergt relatief weinig tijd deze scenario’s op te stellen, maar het komt zonder twijfel van pas, juist in een situatie waarin u wordt gedwongen te reageren en voor uw eigen pro-actieve berichtgeving geen plaats is. 

7. Afstemmen met collega-bestuurders
De intentieverklaring is nagenoeg gereed, de persberichten zijn op enkele details na geaccordeerd, maar de visie op de toekomst rammelt nog. Hoe denkt u de concurrentiekracht met deze deal te kunnen versterken? Wat wordt de nieuwe propositie? Hoe denkt u over buitenlandse expansie? De verleiding kan groot zijn slechts te focussen op een succesvolle closing. Door samen met collega-bestuurders de visie op de toekomst te formuleren en ook te bepalen waarover nog geen uitspraken worden gedaan, komt u krachtiger over in de media.

Ris & Van Zandvoort is gespecialiseerd in de communicatie bij fusies, overnames en reorganisaties. Karien Ris is een ondernemende professional met ruime ervaring op M&A-gebied. Patty van Zandvoort is communicatie- en change manager en heeft een diversiteit aan transacties communicatief begeleid. Onze werkwijze kenmerkt zich door een combinatie van strategisch inzicht en een hands on-mentaliteit. Zorg voor alle stakeholders en draagvlak vormen de basis, snelheid en doortastendheid komen naar voren in de uitvoering.

__________________________________________________________________________________
Word lid van de M&A Community
Leden van de M&A Community hebben meer kennis en doen meer deals. Naast uitnodigingen voor 7 jaarlijkse M&A Cafés en de Private Equity Summit ontvangt u M&A Magazine. U heeft gratis toegang tot de unieke M&A Databank & League tables. Word nu lid via MenA.nl.
__________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen