2023 het jaar van de AI-opkomst en implicaties voor de Nederlandse M&A-wereld

Laatst gewijzigd: 21 december 2023 14:01
2023 markeert zich als het jaar waarin kunstmatige intelligentie (AI) doorbreekt.

De opmars van AI die we dit jaar hebben gezien duidt op een tijdperk vol verandering. Deze ontwikkeling opent deuren naar nieuwe mogelijkheden en heeft de potentie om bestaande economische structuren te transformeren. Kunstmatige intelligentie is niet langer de verre utopie die het ooit was. Dit wordt onderstreept door het groeiende aantal gebruikers van platforms, zoals die van OpenAI en de aanzienlijke winsten die toeleveranciers aan AI-ontwikkelaars rapporteren. De snelle omarming wijst erop dat A.I. waarschijnlijk snel alomtegenwoordig zal zijn. De toepassingen, zoals reeds eerder voorspeld door kenners van de industrie, bevorderen een symbiose tussen mens en machine.

De halfgeleiderindustrie, waarin Nederland een cruciale rol speelt, illustreert de financiële impact van AI die gestoeld is op taal, computer vision, geluid, en robot-modellen die mogelijk gemaakt worden met geavanceerde technologieën, zoals ASML’s EUV-machines en Nvidia’s AI-georiënteerde hardware. Genoemde bedrijven staan vooraan in de waardeketen gezien het trainen van modellen een rekenintensieve activiteit is. De daarvoor gebruikte chips komen voor een aanzienlijk deel uit de machines van ASML. Deze ontwikkelingen stimuleren investeringen en trekken internationale aandacht, wat kan leiden tot nieuwe fusies en overnames die zowel binnen als buiten de semiconductorsector voor groei en innovatie kunnen zorgen.

Generatieve AI in het bijzonder presenteert een unieke kans voor bedrijven van elke omvang om de uitdagingen van snel ontwikkelende markten aan te gaan. Deze technologie biedt mogelijkheden die relatief eenvoudig en tegen geringe kosten in gebruik is te nemen zijn, zoals de verbetering van klantenervaring, en het automatiseren van tekstgeneratie.

Generatieve AI stelt bedrijven in staat om snel ideeën en concepten te genereren, het ontwerp- en iteratieproces te stroomlijnen en de simulatie en het testen van productprestaties te optimaliseren. Private equity-fondsen hebben de unieke gelegenheid om niet alleen financieel rendement te behalen, maar ook significante waarde toe te voegen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) door de implementatie van AI in bedrijven mogelijk te maken. Het gebruik van AI kan leiden tot duurzamere bedrijfspraktijken, een efficiënter gebruik van middelen, en een versterking van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze benadering, waarbij financieel gewin hand in hand gaat met maatschappelijke verantwoordelijkheid, biedt private equity-fondsen een kans om zowel traditionele industrieën te transformeren als om te investeren in nieuwe, AI-gedreven, businessmodellen. Dit leidt niet alleen tot een positieve impact op het milieu en de samenleving, maar versterkt ook de langetermijnwaarde en het concurrentievermogen van hun investeringen. Zo dragen deze bij aan het vormgeven van een toekomst waar technologie en menselijk inzicht samenwerken om een duurzamere en inclusieve economische realiteit te scheppen.

Voor onze Nederlandse M&A-gemeenschap betekent dit dat wij aan de vooravond staan van een fascinerende ontwikkeling. AI biedt immers mogelijkheden voor aanzienlijke verhoging van efficiëntie en productiviteit in tal van bedrijfsprocessen en het ontstaan van nieuwe bedrijfsmodellen. Op haar beurt leidt dit tot een herschikking van de economie waar M&A een faciliterende rol in kan spelen.

Voor meer informatie over GenAI toepassingen klik hier.

Diederik van de Scheur is Senior Director bij Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal is partner van de M&A Community

Gerelateerde artikelen