Amsterdam wordt dé Europese finance hub voor Private Equity

Ontmoet 450+ Europa's toonaangevende LP's en GP’s op pan-Europees evenement in maart.

Sommige investeringsfondsen rekenen in de duizendjes en sommige fondsen in miljoenen. En dan zijn er natuurlijk de buitencategorie investeringsfondsen. Die rekenen in miljarden. Denk bijvoorbeeld aan investeringsfondsen als het Britse Cambridge Associates, het Amerikaanse BlackRock of het Nederlandse Alpinvest. Het zijn namen van enkele van de topbedrijven met fondsen die zich ophouden in de hoogste regionen van de wereld van private equity. Normaal gesproken opereren deze internationale bedrijven grotendeels buiten de landsgrenzen. Maar binnenkort delen ze hun kennis op een Europees evenement voor private equity in Amsterdam: 0100 Conference Europe 2023

Hoe maak je als investeerder het onderscheid tussen enerzijds effectief ESG-beleid en anderzijds nutteloze greenwashing? En hoe moeten investeringsfondsen inspelen op de huidige marktomstandigheden – die door cyclische bewegingen en externe schokken flink verstoord zijn? Die laatste vraag is relevanter dan ooit, nu private-equity investeerders steeds vaker lijken af te haken in biedingsprocessen vanwege de torenhoge multiples en stijgende prijzen in de markt. Belangrijke vraag op de 0100 Conference is of die trend in 2023 gaat keren. 

De rol van private equity in de energietransitie en overige maatschappelijke opgaven
Naast de dynamiek en toekomst van de stijgende waarderingen, staat ook de invloed van energietransitie en klimaatadapatie op de agenda; Op welke wijze kunnen en moeten private investeerders bijdragen aan deze maatschappelijke opgaven? We staan als samenleving immers voor grote uitdagingen. Investeerders zullen de pijplijn aan diensten, producten en groene innovaties vanuit universiteiten en startups uit moeten rollen op nationale, continentale – en zelfs mondiale – schaal. 

Grotere rol voor limited partners
Een uitdaging die aan klimaat- & energievragen gerelateerd is, is die van het activeren van het kapitaal van de limited partners. In Europa zijn we traditioneel goed in het bijeenbrengen van grote en kapitaalkrachtige institutionele pools, maar de herinvestering van bijvoorbeeld de pensioenfondsen in innovaties blijft daarbij juist achter. Alle reden dus om ook vertegenwoordigers van een paar grote fondsen voor 0100 Conference uit te nodigen voor een gesprek daarover. Op deze wijze kunnen alle betrokken met elkaar om de tafel zitten om over de kansen en uitdagingen van de limited partners (in een veranderende markt) van gedachten te wisselen. 

Bestaande investeringen vergroenen en rendement behouden
Naast het spreken over nieuwe, toekomstige investeringen in startups, scale-ups en innovaties, moeten ook al langer bestaande investeringen een omslag maken. Portfoliobedrijven moeten verbeteringen doorvoeren om de bedrijven waarin geïnvesteerd is, duurzamer te maken terwijl er tegelijkertijd wordt voldaan aan de opdracht van de limited partners om groei en rendement te laten zien. Kortom: de private equity sector staat voor een scala van uitdagingen. 

Uitwisseling in ecosystemen op 0100 Conference Europe 2023
Om te voorkomen dat de sector verzuipt in complexiteit en kostbare tijd wordt verloren met het uitvinden van het wiel, loont het om de wijsheid van het collectief op te zoeken. Door een krachtig, zelflerend netwerk op te bouwen zijn fondsen en individuele professionals in staat om op 0100 Conference de belangrijkste lessen en best practices uit te wisselen. Naast deze kennis- & ervaringsuitwisseling kan de slagkracht van de fondsen ook verbeteren naarmate er meer potentiële co-investeerders beschikbaar zijn. Het gebeurt immers nog té vaak dat in potentie goede en belangrijke bedrijven in de transitie van een veelbelovende startup naar een gestaag groeiend en bloeiend bedrijf onsuccesvol zijn. Simpelweg omdat de logica van de funding onvoldoende aansluit op de behoeften van de nieuwe levensfase van de onderneming. Of zoals de uitvinder van de fax, Alexander Bain, het verwoordde: “Één fax is nutteloos, 1000 faxen die met elkaar verbonden zijn, zijn goud waard”. De 0100 Conference dient dan ook om de netwerken en ecosystemen van private equity en venture capital bij elkaar te brengen. 

Ecosystemen toekomstbestendig maken
Uit onderzoeken blijkt dat ondernemingen, die collectief een innovatiegolf vormen, het beste gedijen in een ecosysteem waarin financiers, ondernemers, vertegenwoordigers van overheden en limited partners elkaar op formele en informele manieren ontmoeten en met elkaar kunnen sparren om gezamenlijk de uitdagingen aan te gaan en op te lossen. 0100 Conference gaat er dus niet om, om Amsterdam op de kaart te zetten als financieel centrum, maar juist om het reeds bestaande ecosystemen klaar te maken voor de volgende fase van z’n bestaan. 
 
Aanmeldingen, sprekerslijst en programma  
0100 Conference in Amsterdam biedt de unieke mogelijkheid om aan te sluiten bij 600 professionals uit de wereld van private equity en venture capital en 450 deelnemers afkomstig van een reeks aan GP's and LP's. Het driedaagse event vindt plaats van dinsdag 28 maart tot en met donderdag 30 maart in Amsterdam. Intussen is de indrukwekkende lijst van sprekers vrijwel compleet alsook de agenda van het programma. Kaarten zijn hier te koop. 

Naast verschillende plenaire sessies op het event staan er ook een tweetal exclusieve workshops op het programma. Een van deze bijeenkomsten richt zich op family offices en hun vertegenwoordigers die van plan zijn om (meer) te investeren in private equity en venture capital. De tweede workshop richt zich op general partners die een ESG-strategie moeten implementeren. Sijthoff Media is als mediapartner betrokken bij 0100 Conference Europe 2023 en nodigt haar leden van de community uit.

Gerelateerde artikelen