M&A Outlook #5: ‘aandacht niet bij deals, maar bij overleven’

'Het zal iedereen inmiddels duidelijk zijn dat de impact op de overnamemarkt enorm is.'

In deze M&A-serie geven dealmakers en advocaten hun visie op de overnamemarkt de komende maanden.

Deze keer is Mo Almarini aan het woord, partner in Baker McKenzie's Corporate M&A Practice Group in Amsterdam.

"Zoals ook blijkt uit een rapport dat wij in samenwerking met Oxford Economics hebben uitgebracht verwachten wij dat deze Coronacrisis voor een grotere recessie zal zorgen dan die in 2008. Wij zijn overigens niet de enigen die dat roepen, maar we worden overladen met zoveel informatie over het virus en de crisis die het veroorzaakt dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Zelf vind ik de regelmatig bijgehouden briefing note van McKinsey een zeer helder en nuttig overzicht bevatten van de belangrijkste zaken waar ondernemers rekening mee moeten houden in het kader van hun besluitvorming.”

Hoe kijkt Almarini aan tegen de impact op de overnamemarkt? “In Nederland hebben wij de M&A activiteit zien dalen naar ca. 30 procent van wat het pre-corona was. Veel auctions en deals waar externe financiering for nodig is zijn on hold gezet met veelal de mededeling dat tot en met de zomer niet al te veel activiteit verwacht wordt. Overnametrajecten die nog wel lopen zijn teruggeschakeld naar een lagere versnelling. Deels ligt dat aan financieringsperikelen of logistieke beperkingen zoals het niet kunnen houden van face-to-face meetings of site visits. De grootste reden is echter dat men over het algemeen bezig is om de branden te blussen binnen de eigen organisatie. De aandacht ligt nu simpelweg niet bij het doen van deals, maar gaat – terecht – grotendeels uit naar overlevingsstrategieën. Dat geldt ook voor Private Equity partijen waar de aandacht voor het grootste gedeelte uitgaat naar het ondersteunen van portofolio bedrijven om te overleven tijdens deze crisis. Om bedrijven te helpen hebben we een publicatie met een beknopt overzicht van zaken waar je in de Nederlandse context in ieder geval aan moet denken.

Desondanks zijn wij toch voorzichtig positief over de toekomstperspectief voor dealflow in de tweede helft van dit jaar. Wij denken dat dit deels zal worden aangejaagd door restructuring werk voor M&A professionals zoals we dat ook tijdens de kredietcrisis zagen. Dat gaat dan met name om bedrijven die – ondanks de aangekondigde overheidsmaatregelen – toch in zwaar weer terecht komen met faillissementen als gevolg of waar vrijwillige strategische heroriëntatie dient plaats te vinden. Anderzijds denken we dat veel trajecten die nu on hold staan toch weer een vervolg krijgen zodra de omstandigheden dat toelaten. Verder dient niet te worden vergeten dat er ook veel bedrijven zijn die het op dit moment juist heel goed doen in de markt. Zo zijn we druk bezig met het afronden van een transactie waarbij onze cliënt een veelbelovend online leerplatform koopt. Daar waar veel bedrijven het onder deze omstandigheden begrijpelijkerwijs laten afweten, zie je in dat soort sectoren juist een enorme vraag ontstaan.

Al met al leidt deze crisis tot een totale herijking. Niet alleen in de politieke, maatschappelijke en economische arena, maar juist ook waar het gaat om businessmodellen. In die zin biedt het ook grote kansen voor ons allemaal om lang uitgestelde innovaties nu eindelijk versneld door te voeren. Business as usual bestaat niet meer!"

Gerelateerde artikelen